Príhovor riaditeľa KBD na tieto dni

Milí priatelia,

v týchto dňoch prežívame výnimočnú návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku. V príhovore kňazom a zasväteným osobám v Katedrále sv. Martina v Bratislave pripomenul, že dobrá kázeň má vychádzať zo Svätého Písma. Dnes máme k dispozícii dostatok literatúry, webových stránok a aplikácii (dve z nich pripravilo KBD), takže každý veriaci sa môže oboznámiť s liturgickými čítaniami. Katolícke biblické dielo pravidelne uverejňuje komentáre k čítaniam na nedele a sviatky. Aj toto je cesta biblického apoštolátu.

Po úspešnej letnej biblickej škole máme pred sebou biblický víkend a kurzy pre lektorov. Tešme sa z každej aktivity, ktorá napomáha porozumeniu Biblie a jej aplikáciu na každodenný život. Nech je Božie Slovo pre nás inšpiráciu v každej dobe.

facebook