Kurz lektorov – Fričovce

Pozývame na Kurz lektorov a žalmistov, ktorý sa uskutoční v Kaštieli vo Fričovciach 23. 4. 2022, v čase od 8,00h – 18,00h.

Program:

  • Odborná a technická stránka prednesu Božieho slova I. – Dr. Dagmar Jurášková
  • Dejiny vzniku a štruktúra lekcionárov – ThDr. Radomír Bodziony
  • Duchovný život lektorov: základné predpoklady – Prof. František Trstenský
  • Porozumenie biblických textov – inšpirácia – Prof. Anton TYROL
  • o 18.00 hod – svätá omša 

Prihlásiť sa môžete do 21.4.2022 na tel.č. 0908 463 240, alebo na email: fricovce@abuke.sk.

 

Prosíme o dodržanie všetkých aktuálnych epidemiologických opatrení v súvislosti v COVID-19 v čase konania Kurzu lektorov.

facebook