List Rimanom – nový preklad

Dávame do vašej pozornosti nový preklad Listu Rimanom, na ktorom spolupracovalo viacero autorov, vedcov a biblistov. Jedná sa o v poradí tretí preklad v danej edícii – v predchádzajúcich rokoch vyšiel podobne preklad Jánovho a Lukášovho evanjelia. Nový preklad Listu Rimanom z gréčtiny do spisovnej slovenčiny v sebe taktiež zahŕňa anotovaný lingvisticko-výkladový komentár s intertextovými prepojeniami.

Okrem úvodu do Listu Rimanom je predstavená aj postava apoštola Pavla, ktorý je jeho autorom.

Prekladatelia sa aj v prípade nového prekladu Listu Rimanom snažili o dôsledné a zrozumiteľné vyjadrenie zmyslu textu s citlivou pozornosťou voči vedľajším významom a s opatrným výberom slov, rešpektujúc moderné trendy slovenského jazyka.

Kniha je cirkevne schválená: Imprimatur udelil Mons. Bernard Bober, predseda KBS, arcibiskup – metropolita.

Viac informácií s možnosťou objednania titulov nájdete na obchodPostoj

facebook