Cena Jozefa Búdu

Cena Jozefa Búdu

     Cenu Jozefa Búdu udeľuje redakcia Studia Bilica Slovaca (StBiSl) jednotlivcovi za odbornú a vedeckú prácu v oblasti exegézy a exegetického skúmania doma i v zahraničí. Ide v prvom rade o morálne uznanie za odbornú a vedeckú prácu v...
Viac...
Niektoré rady k čítaniu Svätého písma

Niektoré rady k čítaniu Svätého písma

V nedeľu 24. januára budeme v Katolíckej Cirkvi sláviť Nedeľu Božieho slova. Možno niektorí majú pred čítaním bázeň, aby biblickým textom dobre rozumeli. Iných mohlo odradiť, že vyjadrovanie v Biblii je odlišné od dnešnej doby. V novej č...
Viac...
Súvislé čítanie Jánovho evanjelia

Súvislé čítanie Jánovho evanjelia

Viac...
Blažej Štrba je novým členom Pápežskej biblickej komisie

Blažej Štrba je novým členom Pápežskej biblickej komisie

Svätý otec Frantiček menoval biblistu Blažeja Štrbu novým členom Pápežskej biblickej komisie, ktorej úlohou je podporovať katolíkov v štúdiu Biblie, vedeckými prostriedkami vyvracať chybné názory v matérii Svätého písma, tie následne št...
Viac...
Akciová ponuka titulov KBD

Akciová ponuka titulov KBD

                                     
Viac...
Týždeň s Ježišovými podobenstvami

Týždeň s Ježišovými podobenstvami

Viac...
Apoštolský list Svätého Otca Františka Patris corde

Apoštolský list Svätého Otca Františka Patris corde

Koncom roka 2020, 8. decembra na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, vyhlásil sv. otec František Rok sv. Jozefa. Zároveň bol rok 2020 aj 150. výročím vyhlásenia sv. Jozefa, manžela Panny Márie, za ochrancu všeobecnej Cirkvi. Pri tejto pr...
Viac...
Príhovor predsedu Rady KBD Mons. Antona Tyrola

Príhovor predsedu Rady KBD Mons. Antona Tyrola

Tajomstvo Vtelenia Božieho slova Milí priatelia, členovia a priaznivci biblického diela! Srdečne Vás pozdravujem pri príležitosti vianočných sviatkov 2020 a nového roka 2021. Prežívame spontánnu radosť z príchodu Božieho Syna na svet a kon...
Viac...
Predvianočná akcia

Predvianočná akcia

Pripravili sme pre vás predvianočné akcie na naše biblické hry a tituly od talianskeho biblistu Massima Grilliho. Veríme, že sa pre mnohých stanú inšpiráciou ako spoločne v rodine, farnosti, škole či spoločenstve nadobúdať nové vedomosti, pre...
Viac...
V ponuke čoskoro

V ponuke čoskoro

Sme radi, že našu ponuku už čoskoro rozšíri ďalší titul z pera biblistu M. Grilliho -Reč na vrchu, ktorý nateraz uzavrie sériu predchádzajúcich jeho titulov, tiež vydaných v Katolíckom biblickom diele. Po evanjeliách a apoštolských skutkoch...
Viac...