Biblický ruženec

Biblický ruženec

Modlitba biblického ruženca nám ponúka možnosť hlbšie sa zamyslieť a obsiahnuť jednotlivé tajomstvá konkrétneho ruženca. Jeho štruktúra je podobná ako pri „klasikom“ ruženci, s malou obmenou: Úvod Znamenie kríža Apoštolské vyznanie viery Otče náš 3x Zdravas‘ Mária; po mene Ježiš nasleduje príslušné...
read more
Príhovor Mons. A. Tyrola na začiatok pôstu

Príhovor Mons. A. Tyrola na začiatok pôstu

Milí priatelia a členovia Katolíckeho biblického diela! Po mesiaci si vás všetkých opäť pozdravujeme z nášho centra KBD v Ružomberku. Pomaly sa rozbiehame do pravidelného vzájomného kontaktu a veríme, že nám táto forma našej komunikácie pr...
read more
Správy a zaujímavosti z biblického sveta – február 2023

Správy a zaujímavosti z biblického sveta – február 2023

Po Nedeli Božieho slova, ktorá tohto roku pripadla na 22. január, sme už začali premýšľať nad programom, ktorým si pripomenieme 30. výročie vzniku Katolíckeho biblického diela. Bolo to presne 22. marca 1993, keď v Spišskej Kapitule vtedajší d...
read more
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Vy sa pýtate, my odpovedáme

1) Ako sa prví kresťania dozvedeli, ktorý spis hovoriaci o Ježišovi Kristovi je inšpirovaný Duchom Svätým a ktorý spis nie? V prvej Cirkvi boli na niektorých miestach prítomní apoštoli a ich slovo malo veľkú vážnosť. Okrem nich však mali pr...
read more
Biblické prístupy 2

Biblické prístupy 2

Vo februárovom čísle Biblických impulzov bol našim čitateľom vysvetlený prvý a najdôležitejší predpoklad duchovne užitočného a posväcujúceho čítania Svätého písma. Je to viera v inšpirovaný charakter Písma. S tým je spojená požiada...
read more
Jeruzalemská biblia – nové vydanie

Jeruzalemská biblia – nové vydanie

Jeruzalemská Biblia je spoločný názov prekladu Svätého písma, ktorý sa stal mimoriadne obľúbeným a rozšíreným po celom katolíckom svete. Tento preklad s mimoriadne šťastným názvom je vyhľadávaným prameňom pre konzultácie biblických ved...
read more
Cesta dejinami Izraela

Cesta dejinami Izraela

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Slovenský katolícky kruh pozývajú záujemcov na prednášku doc. Petra Juhása Cesta dejinami Izraela: Predstavenie vybraných izraelských archeologických parkov. Prednáška je obzvlášť ...
read more
Spoločné kráčanie pôstom

Spoločné kráčanie pôstom

Na východnom Slovensku je už zaužívaná tradícia pôstnych kázní. Je to tradícia tematických kázní počas pôstnych nedieľ, a to popoludní vhodne spojených s pobožnosťou krížovej cesty. Za všetky chceme spomenúť len jednu sériu kázní so...
read more
No Image

Recenzia – Profetizmus a prorocké knihy Starého zákona

   Pri odovzdávaní Ceny Jozefa Búdu 22. januára 2023 Mons. A. Tyrolovi bola spomínaná jeho nová publikácia s názvom Profetizmus a prorocké knihy Starého zákona. Chceme ju našim členom stručne predstaviť. Kniha bola publikovaná v roku 2021 vo...
read more
Biblické prístupy 1

Biblické prístupy 1

Všetkých ľudí, ktorí pracujú s Písmom, iste zaujíma otázka o nejakých prístupoch k biblickým textom, ktoré by bolo možné chápať ako určitý model pre náležité objavenie a zúžitkovanie ich posolstva. Ako teda pristupovať k biblickým tex...
read more