Spoločné kráčanie pôstom

Na východnom Slovensku je už zaužívaná tradícia pôstnych kázní. Je to tradícia tematických kázní počas pôstnych nedieľ, a to popoludní vhodne spojených s pobožnosťou krížovej cesty. Za všetky chceme spomenúť len jednu sériu kázní so špeciálnou biblickou tematikou. Uskutočnila, resp. uskutočňuje sa v Katolíckom kruhu na Alžbetinej ul. 14 v Košiciach. Košickí biblisti z Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta (prof. R. Lapko a jeho doktorandi) to však urobili originálnou formou, prednášky dali na štvrtok večer, pričom vstup bol voľný a hneď na prvej prednáške (23. februára) medzi asi 70-timi účastníkmi mali aj najvzácnejšieho hosťa, ktorým bol košický arcibiskup metropolita a predseda KBS, Mons. Bernard Bober. Medzi prednášanými témami sú napr. Žalm 22, Izaiášove povzbudenia, „veľkonočná“ pieseň Izraela /Ex 15/ a iné.

Bližšie informácie o termínoch a téme stretnutia nájdete na pozvánke.

Prednášku k prvej pôstnej nedeli nájdete na Ž 51, 3-6a. 12-14. 17

Prednášku k tretej pôstnej nedeli nájdete na Ž 95, 1-2. 6-9

facebook