Stretnutie biblistov a členov KBD

Pre sprísňujúce sa opatrenia v súvislosti s COVID-19 sme sa rozhodli jesenné stretnutie biblistov a členov KBD zrušili a presunuli na jar. Presný termín určíme v závislosti od aktuálnych opatrení a situácie, ktorá bude na jar.
Prajem pokojný a tvorivý čas vo vašom biblickom apoštoláte a službe Božiemu slovu.

facebook