Príhovor A. Ziolkovského, riaditeľa KBD

Milí priatelia,
prežívame krušné časy. Epidémia koronavírusu už niekoľko mesiacov mení naše plány a obmedzuje našu možnosť stretávať sa. O to viac si aj v KBD uvedomujeme, akou veľkou pomôckou môžu byť pre záujemcov o Božie Slovo mobilné aplikácie, ktoré sme pripravili. V budúcom roku pripravujeme kurzy lektorov, biblické víkendy či letnú biblickú školu. Máme nádej, že dovtedy sa situácia upokojí. Máme pred sebou slávnosť Všetkých svätých a Dušičky. Aj keď nemôžeme navštevovať cintoríny, určite si našich drahých zosnulých pripomeňme. Zapáľme sviecu, pomodlime sa, spomínajme. Prečítajme si Sväté Písmo, lebo v ňom nachádzame pravdu o nás samých. O našom stvorení, umieraní i večnom živote. Nech všetci zosnulí odpočívajú v pokoji!

facebook