Aplikácia Liturgické čítania

Katolícke biblické dielo spustilo aplikáciu Liturgické čítania

Katolícke biblické dielo na Slovensku v týchto dňoch spustilo aplikáciu „Liturgické čítania“. Aplikácia je určená najmä pre katolíkov, ktorí chcú mať rýchly prístup k aktuálnym liturgickým textom čítaných počas bohoslužieb. Je dobrou pomôckou k rozjímaniu nad biblickým liturgickým textom a príprave na sväté omšu. Je určená nielen kňazom a lektorom, ale všetkým veriacim, ktorí chcú mať väčší duchovný úžitok z bohoslužby slova vo svätej omši.

„Touto aplikáciou chcem uľahčiť každému záujemcovi prístup k liturgickým čítaniam, a teda konkrétnym biblickým textom. Rovnako chceme viac sprístupniť životopisy svätých, ktorých životné príklady môžeme aj v našich časoch nasledovať. Veríme, že táto aplikácia bude vítanou pomôckou pre kňazov a veriacich“, povedal kňaz Anton Ziolkovský, riaditeľ Katolíckeho biblického diela.

Užívateľ v nej nájde informáciu o stupni liturgického slávenia príslušného dňa; liturgické čítania daného dňa aj s ich kontextom a – životopis svätca/svätcov dňa. Aplikácia ďalej ponúka zobrazenie liturgického kalendára po mesiacoch a zoznam svätých s možnosťou ich vyhľadávania. V aplikácii je integrovaná funkcia čítania textu.

Aplikácia je dostupná na platforme Android a iOS.

Po aplikácii „Rok Božieho slova“ a novej webovej stránke je to tretia významná aktivita, ktorá bola pripravená v minulom polroku, kedy nebolo možné stretávať sa.

Vlastníkom aplikácie je Katolícke biblické dielo, autorom je Marek Repko. Texty sú publikované s vedomím Konferencie biskupov Slovenska ako pracovná verzia.

Aplikácia na stiahnutie tu

facebook