Návod na šťastný život podľa žalmov

V dňoch 24.- 26.9.2021 pripravilo Katolícke biblické dielo na Slovensku biblický víkend pod názvom Návod na šťastný život podľa žalmov v priestoroch Domu Xaver, v Badíne.

Biblisti Bohdan Hroboň a Miroslav Varšo sa vo svojich prednáškach zamerali na predstavenie vybraných žalmov, kde sa spolu s účastníkmi víkendu postupne oboznamovali s princípmi a hodnotami, ktoré kniha Žalmov považuje podstatné pre náš život, vnikali do historického pozadia vybraných textov, učili sa chápať kontext doby vzniku žalmov, čo následne výrazne napomohlo správnej interpretácii konkrétneho textu a k aplikácii do života každého z prítomných.

 

facebook