Návod na šťastný život podľa žalmov

Téma: Návod na šťastný život podľa žalmov.

   Na vybraných žalmoch sa oboznámime s princípmi a hodnotami, ktoré Kniha žalmov považuje za podstatné pre šťastný život človeka tu a teraz. Na Ž 50 a 51 si ukážeme ako udržiavať a obnovovať spoločenstvo s Bohom, cez Ž 42 a 43 si priblížime túžbu po živom Bohu, Ž 73 nám pomôže upriamiť sa na pravé hodnoty života a Ž 119 nás povzbudí nadobúdať šťastie učením.

Predpokladaný harmonogram prednášok:
– piatok:
    – 15:00-17:00 Hroboň: Úvod do Žalmov a začiatok témy Spoločenstvo s Bohom podľa Ž 50 a 51
    – 19:00-20:30 Diskusia (obaja lektori)
– sobota:
    – 9:00-12:00 Hroboň: pokračovanie témy Spoločenstvo s Bohom podľa Ž 50 a 51
    – 14:00-17:00 Varšo: téma Túžba po živom Bohu podľa Ž 42 a 43 a téma Pravé hodnoty života podľa Ž 73
    – 19:00-20:30 Diskusia (obaja lektori)
– nedeľa:
    – 9:00-10:30 Varšo: téma Učením ku šťastiu podľa Ž 119

Prednášajúci: doc. Bohdan Hroboň, biblista, Dr. Miroslav Varšo, biblista

Miesto: Dom Xaver, Badín

Termín: 24.9. – 26.9. 2021

Počet účastníkov: max. 20

Poplatok: 75€ (v cene je zahrnuté ubytovanie, plná penzia, potrebné materiály)

Emailová adresa na ktorú Vám pošleme potvrdenie o registrácii.
Uveďte meno/á s kým chcete bývať na izbe.
V prípade ak máte nejaké diéty, prosíme uveďte ich vyššie.

PROSÍME ÚČASTNÍKOV, ABY REŠPEKTOVALI AKTUÁLNE EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA V SÚVISLOSTI S COVID-19.
Organizácia podujatia podlieha aktuálne platným opatreniam v súvislosti s COVID-19. Organizátor si vyhradzuje právo podujatie zrušiť v nadväznosti na prípadné nové vyhlásené opatrenia a nariadenia týkajúce sa situácie s koronavírusom. Za porozumenie ďakujeme.