Príhovor riaditeľa KBD

Milí priatelia, priaznivci biblického apoštolátu,

aktivity Katolíckeho biblického diela stále závisia od pandemickej situácie. Napriek tomu sa podarilo v lete zorganizovať letnú biblickú školu a v septembri biblický víkend. V októbri zasadala Rada KBD, ktorá zhodnotila prácu v tomto roku a urobila plán na ten ďalší. Veríme, že podmienky v nasledujúcom roku pre realizáciu našich aktivít budú priaznivejšie. Budeme Vás o nich podrobne informovať. V tejto chvíli Vás pozývam na online kurz lektorov, ktorý sa uskutoční 20. novembra pod vedením prof. Antona Tyrola. Informácie nájdete nižšie.

Nežijeme ľahké časy, niektorí ľudia ich nazývajú apokalyptickými. Cieľom Svätého Písma je priviesť človeka cez poznanie Boha a svojho cieľa ku spáse. V dejinách sveta sa vždy lepšie obdobia striedali s horšími. Písmo nás učí dôverovať Bohu a nebáť sa. Často ho čítajme a nechajme sa ním inšpirovať. S pohľadom upretým na Svetlo prekonáme aj tento čas a zostaneme ľuďmi nádeje.

facebook