Púštne šomrania – Cestou do zasľúbenej zeme (Ex 15 – 19; Nm 11 – 21)

Púštne šomrania – Cestou do zasľúbenej zeme (Ex 15 – 19; Nm 11 – 21)

Téma: Púštne šomrania – Cestou do zasľúbenej zeme (Ex 15 – 19; Nm 11 – 21) Prednášajúci: Doc. SSD Blažej F. Štrba od roku 2006 pracuje na Katedre biblických vied na Teologickom inštitúte Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v...
read more
Kurz lektorov – Zuberec

Kurz lektorov – Zuberec

Pozývame na Kurz lektorov, ktorý sa uskutoční vo farských priestoroch v Zuberci 4.6. 2022, v čase od 8,00h – 18,00h. Program: Odborná a technická stránka prednesu Božieho slova I. – Dr. Dagmar Jurášková Dejiny vzniku a štruktúra lek...
read more
prednáška – Boh pomsty a násilia?

prednáška – Boh pomsty a násilia?

Dávame do pozornosti zaujímavú online prednášku Anneliese Hecht-ovej, ktorá pôsobí v nemeckom Biblickom diele v Stuttgarte, je autorkou viacerých materiálov k práci s textami Svätého Písma. Prednáška sa uskutoční online 7.6.2022 v čase od 19...
read more
Kurz lektorov – Fričovce

Kurz lektorov – Fričovce

read more
Sv. omša v nedeľu Božieho slova

Sv. omša v nedeľu Božieho slova

Srdečne Vás pozývame na slávenie nedeľnej sv. omše, ktorá nesie názov aj nedeľa Božieho slova. Slávnostná sv. omša sa uskutoční 23.1.2022 o 8,00h vo farnosti sv. Vendelína v Zuberci a bude sprostredkovaná aj prostredníctvom internetu na strá...
read more
Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii

Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii

V zmysle Nóty o Nedeli Božieho slova, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí (17.12. 2020) sme pozvaní upriamiť v tomto roku pozornosť na dodržiavanie poriadku omšových čítaní (bod 2), máme tiež venovať náležitú po...
read more
Aperuit illis

Aperuit illis

Apoštolský list vo forme motu proprio Svätého Otca Františka Aperuit illis  ktorým sa ustanovuje slávenie Nedele Božieho slova 1. „Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). To bol jeden z posledných činov zmŕtvychvstalého P...
read more
Akcie a zľavy na tituly KBD

Akcie a zľavy na tituly KBD

read more
Príhovor riaditeľa KBD

Príhovor riaditeľa KBD

Milí priatelia, priaznivci biblického apoštolátu, aktivity Katolíckeho biblického diela stále závisia od pandemickej situácie. Napriek tomu sa podarilo v lete zorganizovať letnú biblickú školu a v septembri biblický víkend. V októbri zasada...
read more
Návod na šťastný život podľa žalmov

Návod na šťastný život podľa žalmov

V dňoch 24.- 26.9.2021 pripravilo Katolícke biblické dielo na Slovensku biblický víkend pod názvom Návod na šťastný život podľa žalmov v priestoroch Domu Xaver, v Badíne. Biblisti Bohdan Hroboň a Miroslav Varšo sa vo svojich prednáškach zamer...
read more