Stretnutie biblistov a členov KBD

Stretnutie biblistov a členov KBD

Pre sprísňujúce sa opatrenia v súvislosti s COVID-19 sme sa rozhodli jesenné stretnutie biblistov a členov KBD zrušili a presunuli na jar. Presný termín určíme v závislosti od aktuálnych opatrení a situácie, ktorá bude na jar. Prajem pokojný a tvorivý...
read more
Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie

Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie

Pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu o výzvach prekladateľov Biblie, ktorú organizuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV spolu s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Program, zoznam prednášajúcich a témy, kto...
read more
Príhovor riaditeľa KBD na tieto dni

Príhovor riaditeľa KBD na tieto dni

Milí priatelia, v týchto dňoch prežívame výnimočnú návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku. V príhovore kňazom a zasväteným osobám v Katedrále sv. Martina v Bratislave pripomenul, že dobrá kázeň má vychádzať zo Svätého Písma....
read more
Letná biblická škola 2021

Letná biblická škola 2021

V dňoch 18.8. – 22.8.2021 pripravilo Katolícke biblické dielo na Slovensku 5.ročník Letnej biblickej školy, tento rok v Exercičnom dome Spoločnosti Božieho Slova v Nitre (na Kalvárii) na tému Na krídlach orla. Spoznať Jánovo evanjelium. Bib...
read more
Kurz lektorov – Poprad

Kurz lektorov – Poprad

Pozývame na Kurz lektorov a žalmistov, ktorý sa uskutoční v Poprade 21. 8. 2021, v čase od 8,00h – 18,00h, v priestoroch PASTORAČNÉHO CENTRA farnosti Poprad – Nábrežie Jána Pavla II. 15. Program: Odborná a technická stránka prednesu ...
read more
Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie

Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie

read more
Letná škola jazykov Biblie

Letná škola jazykov Biblie

Letná škola jazykov Biblie má už každoročne v našom programe aktivít svoje pevné miesto. Veľmi nás teší, že sme mohli privítať na našich kurzoch záujemcov z rôznych oblastí života a dokonca aj z rôznych krajín nepretržite počas deviati...
read more
Príhovor riaditeľa KBD na tieto dni

Príhovor riaditeľa KBD na tieto dni

Milí priatelia, príchod teplejšieho počasia je sprevádzaný výrazným ústupom pandémie koronavírusu, čo nám dáva nádej, že sa postupne vrátime do normálneho života. Na Katolíckom biblickom diele sa z toho veľmi tešíme, lebo sa chceme vrát...
read more
Príhovor riaditeľa KBD na leto

Príhovor riaditeľa KBD na leto

Milí priatelia a sympatizanti biblického apoštolátu, v nasledujúcich mesiacoch chceme v Katolíckom biblickom diele dohnať zameškané, preto sme pripravili niekoľko zaujímavých podujatí, na ktoré sa ešte stále dá prihlásiť. Letná biblická š...
read more

Tlačová kancelária KBS priniesla tzv. liturgiu domácej cirkvi pre rodiny na veľkonočné trojdnie vypracovanú biblistom Františkom Trstenským, ktorú  nájdete na Veľká noc 2021. Cieľom týchto textov je „napomôcť zbožnému prežitiu tohto...
read more