Oltár sv. Hieronyma

Rok Božieho slova je spojený s postavou sv. Hieronyma, ktorý sa zaslúžil o preklad Svätého písma do latinčiny. Vzťah tohto svätca k Božiemu slovu môže byť pre nás inšpiráciou nie len v tomto čase. Z tohto dôvodu, chceme dať do osobitnej pozornosti farnostiam, reholiam a komunitám banner s motívom sv. Hieronyma, ktorý je vhodný na umiestnenie v kaplnke alebo v kostole. Na bannery sa nachádza obraz sv. Hieronyma a meditatívny text. Banner vznikol v kláštore benediktínov v Sampore.

Ak o neho máte záujem, môžete si ho objednať na adrese slovovobraze@benediktini.sk za 250€.

facebook