Príhovor Mons. Antona Tyrola na máj

Milí členovia a priaznivci biblického apoštolátu!

Veľkonočný mesiac apríl sa pominul a my sme mali v ňom možnosť duchovne sa obohatiť a posilniť v našom poslaní. Veľkonočné tajomstvá mali v sebe a stále majú množstvo krásnych stimulov, ktoré nám pomáhajú stať sa
veľkonočnými ľuďmi, to znamená ľuďmi veľkého duchovného nadšenia z Ježišovho zmŕtvychvstania. Táto vlastnosť je dnes na ľuďoch veľmi cenná. Čím viac sa z nášho verejného života vytráca nádej a pocit zmysluplnosti, tým viac svet potrebuje naše svedectvo. Buďme si teda vedomí toho, že sme pre svet ako kresťania veľmi potrební. A my mu máme čo ponúknuť. Potrebné je však, aby sme boli presvedčení, že naša viera v Ježišovo zmŕtvychvstanie nie je hocičo! Je to poklad, ktorý nám daroval Ježiš a on nás posiela do sveta, v ktorom máme byť svetlom a soľou (porov. Mt 5,13.14). Samotné svetlo a chuť dá ľudskému životu vzkriesený Ježiš.

facebook