Komentár k textom na 4. adventnú nedeľu – rok „B“

Komentár k textom na 4. adventnú nedeľu – rok „B“

Najlepší plán Prvé čítanie: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16 Jednotiacim prvkom tohto čítania je slovo „dom“. Najprv sa týka Dávida, ktorý si vybudoval pevný a bezpečný príbytok svojím vlastným obydlím. Potom chce tento zbožný kráľ stavať dom Pánovi a napokon Boh sám sľubuje postaviť...
read more
Komentár k textom na 3. adventnú nedeľu – rok „B“

Komentár k textom na 3. adventnú nedeľu – rok „B“

Božia radosť – naša radosť Prvé čítanie: Iz 61,1-2a.10-11 Zdá sa, že prvé dva verše tohto proroctva sú Izaiášovou spomienkou na vlastný zážitok. V nazaretskej synagóge si tie isté slová na seba vztiahne Ježiš /Lk 4,18-19/. Prorok v ni...
read more
Komentár k textom na 2. adventnú nedeľu – rok „B“

Komentár k textom na 2. adventnú nedeľu – rok „B“

Prvé čítanie: Iz 40,1-5.9-11 Toto Izaiášovo proroctvo sa uskutočnilo, keď perzský kráľ Kýros dovolil Židom, násilne presídleným do Babylonu, aby sa vrátili do svojej vlasti. Hlavným posolstvom úryvku je príchod Boha: „Hľa, Pán, Jahve pri...
read more
Komentár k textom na 1. adventnú nedeľu – rok „B“

Komentár k textom na 1. adventnú nedeľu – rok „B“

read more
Komentáre k textom na 34. nedeľu cez rok „A“ – Slávnosť Krista Kráľa

Komentáre k textom na 34. nedeľu cez rok „A“ – Slávnosť Krista Kráľa

čítanie: Ez 34,11-12.15-17 Obraz pastierskeho života je v biblických textoch dobre známy. Nájdeme ho v historických knihách v súvislosti s Mojžišom, predtým ešte s Abrahámom a Ábelom, ktorí sa živili pastierstvom. Aj Dávid bol pastierom...
read more
Komentáre k textom na Slávnosť všetkých svätých „A“

Komentáre k textom na Slávnosť všetkých svätých „A“

čítanie: Zjv 7,2-4.9-14 Na dnešný sviatok všetkých svätých je ako prvé čítanie zvolený veľmi pekný biblický text z Apokalypsy, ktorý je vznešeným opisom nebeskej liturgie. Je to úžasné predstavenie. V texte je niekoľko takých miest, ktor...
read more
Komentáre k textom na 30. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 30. nedeľu cez rok „A“

read more
Komentáre k textom na 29. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 29. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Iz 45,1.4-6    Prvé čítanie predstavuje úryvok, ktorý približuje položenie židovského národa v babylonskom zajatí. Autor tu dáva najavo svoje výslovné presvedčenie, že perzský kráľ Kýros bol Božou prozreteľnosťou určený na...
read more
Komentáre k textom na 28. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 28. nedeľu cez rok „A“

read more
Komentáre k textom na 27. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 27. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Iz 5,1-7    Obsahom prvého čítania je podobenstvo o vinici a jej hospodárovi. Tento obraz vinice ako symbolu vyvoleného Božieho ľudu, bol v Izraeli dostatočne známy. Prorok Izaiáš, ktorý je autorom tohto podobenstva, žil vyše 700 rok...
read more