Komentáre k textom na 7. veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 7. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 1,12-14 Úryvok zo Skutkov apoštolov nás vedie do Večeradla, v ktorom po Ježišovom nanebovstúpení zostávali pospolu apoštoli s Ježišovou Matkou a ďalšími, ktorí uverili v Ježiša. Toto modliace sa a meditujúce spoločens...
Viac...
Komentár k textom na slávnosť Nanebovstúpenia Pána „A“

Komentár k textom na slávnosť Nanebovstúpenia Pána „A“

Viac...
Komentáre k textom na 6. veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 6. veľkonočnú nedeľu „A“

Viac...
Komentáre k textom na 5. veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 5. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 6,1-7 Úryvok o ustanovení prvých diakonov nás uvádza do problematiky prvej Cirkvi, v ktorej sa veľmi pružne riešili organizačné otázky cirkevných štruktúr a cirkevnej správy v súvislosti s narastajúcim počtom kresťanov...
Viac...
Komentáre k textom na 4. veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 4. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 2,14a.36-41 Prvé čítanie dnešnej nedele nám opäť – podobne ako predchádzajúcu nedeľu – predstavuje Petrovu katechézu v deň Turíc. Tentoraz je to záverečná časť obsahujúca záver predchádzajúcej argumentácie o vzkri...
Viac...
Komentáre k textom na 3. veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 3. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 2,14.22-28 Prvé čítanie prináša časť prvého verejného vystúpenia apoštola Petra na Turíčnu nedeľu. Peter, ktorý tu už uplatňuje svoje prvenstvo, pretože hovorí ako prvý a v mene celého zboru apoštolov, argumentuje slova...
Viac...
Komentáre k textom na 2. veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 2. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 2,42-47 Z literárneho hľadiska je tento úryvok súhrnom, syntézou predchádzajúcich detailných správ o príchode Ducha Svätého (Sk 2,1-13), o Petrovej reči a jej účinkoch (2,14-36) a o prvých konverziách (2,37-41). Text je u...
Viac...
Komentáre k textom na Veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na Veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 10,34a.37-43 Slová apoštola Petra Kornéliovej rodine v Cézarei Prímorskej vyznievajú vo veľkonočnú nedeľu naozaj slávnostne. Peter je svedkom tajomného javu: obrátenia prvého pohana i celej jeho rodiny a ich vstupu do Cirkvi!...
Viac...
Komentár k čítaniam 6. pôstnej nedele „A“ – Kvetná nedeľa

Komentár k čítaniam 6. pôstnej nedele „A“ – Kvetná nedeľa

Komentár k Mt 21,1-11 Tento úryvok jasne ukazuje ako Ježiš chápe svoju kráľovskú dôstojnosť: nevstupuje do Jeruzalema okázalo a honosne, ale pokorne na osliatku. Týmto činom ukazuje dve veci: on je skutočný Mesiáš a kráľ (Zach 9,9), avšak i...
Viac...
Komentár k čítaniam 5. pôstnej nedele „A“

Komentár k čítaniam 5. pôstnej nedele „A“

Komentár k prvému čítaniu Ez 37,12-14 Ezechielovo proroctvo je súčasť veľkolepého videnia údolia so suchými kosťami. Na Božie slovo sa kosti pokryjú svalmi a kožou a do takých tiel Boh vloží oživujúceho ducha. Daný prísľub „znovuzroden...
Viac...