Komentáre k textom na sviatok svätých Petra a Pavla apoštolov

Komentáre k textom na sviatok svätých Petra a Pavla apoštolov

Komentár k prvému liturgickému čítaniu Sk 12,1-11 Dnešné prvé liturgické čítanie pochádza z 12. kapitoly Skutkov apoštolov. V rámci tejto novozákonnej knihy, hovoriacej o ohlasovaní evanjelia o Božom kráľovstve prvotnou Cirkvou, tvorí ...
Viac...
Komentáre k textom na 13. nedeľu v období cez rok „A“

Komentáre k textom na 13. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k prvému liturgickému čítaniu (2 Kr 4, 8-12a. 14-16a) Vo 4. kapitole z 2. knihy Kráľov, ktorej súčasťou je i dnešné prvé liturgické čítanie, nachádzame niekoľko pôsobivých narácií o prorokovi Elizeovi, ktoré sú ilustráciou ...
Viac...
Komentáre k textom na 12. nedeľu v období cez rok „A“

Komentáre k textom na 12. nedeľu v období cez rok „A“

1.      liturgické čítanie (Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 20, 10-13)      Prorok Jeremiáš pôsobil v čase ohrozenia Izraela Babylonským kráľovstvom. Izraelu zvestoval trest za nevernosť zmluve a preto sa stretával s odporom a pren...
Viac...
Komentáre k textom na 11. nedeľu v cezročnom období „A“

Komentáre k textom na 11. nedeľu v cezročnom období „A“

Komentár k 1. čítaniu – Ex 19,2-6a      Text prvého liturgického čítania predstavuje v Tóre, t.j. v základnom texte starozákonného myslenia, počiatok centrálnej časti. Tá sa nazýva sinajskou perikopou, pretože hovorí o dlhodobom pobyte I...
Viac...
Komentáre k textom na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a Krvi

Komentáre k textom na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a Krvi

Viac...
Komentáre k textom na slávnosť Najsvätejšej Trojice „A“

Komentáre k textom na slávnosť Najsvätejšej Trojice „A“

1. čítanie: Ex 34,4b-7a.8-9 Dej prvého čítania sa odohráva počas putovania Izraela púšťou z Egypta. Vo vzťahu Izraela k Bohu sa práve odohrávala veľká kríza. Boh dal Izraelu Desatoro a uzavrel s ním zmluvu, ale Izrael túto zmluvu porušil. Mo...
Viac...
Komentáre k textom na slávnosť Zoslania Ducha Svätého „A“

Komentáre k textom na slávnosť Zoslania Ducha Svätého „A“

1. čítanie: Sk 2,1-11 Prvé turíčne sviatky boli vlastne židovské sviatky týždňov (hebr. šawuot). V Jeruzaleme bolo vtedy veľa veriacich židov, domácich, ale aj z okolitých krajín, ktorí tam putovali na sviatky. Jednotlivé národy sú vymen...
Viac...
Komentáre k textom na 7. veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 7. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 1,12-14 Úryvok zo Skutkov apoštolov nás vedie do Večeradla, v ktorom po Ježišovom nanebovstúpení zostávali pospolu apoštoli s Ježišovou Matkou a ďalšími, ktorí uverili v Ježiša. Toto modliace sa a meditujúce spoločens...
Viac...
Komentár k textom na slávnosť Nanebovstúpenia Pána „A“

Komentár k textom na slávnosť Nanebovstúpenia Pána „A“

Viac...
Komentáre k textom na 6. veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 6. veľkonočnú nedeľu „A“

Viac...