Komentár k čítaniam – sv. Obetovanie Pána

Komentár k čítaniam – sv. Obetovanie Pána

1. čítanie: Mal 3,1-4 Spis proroka Malachiáša (5. stor. pred Kr.) uzatvára zbierku tzv. malých prorokov, teda relatívne kratších dvanástich prorockých spisov, ktoré sú v hebrejskom origináli uvedené na jednom zvitku. Meno Malachiáš značí doslova „môj posol“, výraz, ktorý sa objavuje na...
read more
Komentáre k textom na 4. nedeľu cez rok „B“

Komentáre k textom na 4. nedeľu cez rok „B“

čítanie: Dt 18,15-20 Text 1. čítania je z rozlúčkovej reči Mojžiša k vyvolenému národu. Obsahom tejto reči je proroctvo ako také. V Izraeli sa proroctvo chápalo ako prvok sprostredkujúci poznanie Božej vôle. Žiaden človek si nemohol náro...
read more
Komentáre k textom na 3. nedeľu cez rok „B“ (Nedeľa Božieho slova)

Komentáre k textom na 3. nedeľu cez rok „B“ (Nedeľa Božieho slova)

čítanie: Jon 3,1-5.10 Prorok Jonáš je vzorom proroka, ktorý ohlasuje požiadavku pokánia a obrátenia. Sväté písmo túto pozíciu prorokov opisuje veľmi často. Môžeme povedať, že ide o stálu náplň poslania prorokov. Potvrdí to aj dnešné ...
read more
Komentáre k textom na 2. nedeľu cez rok „B“

Komentáre k textom na 2. nedeľu cez rok „B“

čítanie: 1Sam 3,3b-10.19 Potom, čo sme prežili vianočné obdobie a začali toto cezročné obdobie, môžeme druhú nedeľu cez rok ešte stále považovať za úvodnú nedeľu. V evanjeliu sa nám predstavuje Pán Ježiš vo svojej počiatočnej fáze ...
read more
Komentáre k 1. nedeli v cezročnom období – Krst Krista Pána

Komentáre k 1. nedeli v cezročnom období – Krst Krista Pána

1. čítanie: Iz 42,1-4.6-7 V druhej časti spisu proroka Izaiáša sa nachádzajú štyri tzv. piesne o Pánovom služobníkovi. Ide o hymnické opisy postavy, ktorá dokonale plní Božiu vôľu v prospech vyvoleného ľudu, a jeho pôsobenie dokonca p...
read more
Komentár k sv. Zjavenia Pána

Komentár k sv. Zjavenia Pána

Prvé čítanie: Iz 60,1-6 Izaiáš v tomto čítaní vo svojom prorockom videní opisuje putovanie veľkých zástupov do Jeruzalema. Nielen synov a dcéry Izraela, ale aj príslušníkov všetkých ostatných národov. Priťahuje ich Božie svetlo a sláv...
read more
Komentáre k biblickým čítaniam – Panny Márie Bohorodičky

Komentáre k biblickým čítaniam – Panny Márie Bohorodičky

čítanie: Nm 6,22-27 Prvé čítanie z Knihy Numeri prináša kňazské požehnanie, ktoré v rámci spisu uzatvára časť týkajúcu sa obradnej čistoty tábora Izraelitov (kap. 5–6). Cieľom pokynov v tejto časti knihy bolo uchovanie harmónie a pok...
read more
Komentár k textom na sviatok Svätej rodiny – rok „B“

Komentár k textom na sviatok Svätej rodiny – rok „B“

Prvé čítanie: Gn 15,1-6; 21,1-3 V tomto čítaní si Abrahám s horkosťou v srdci sťažuje Bohu, že nemá žiadneho potomka. Pán, ktorý vidí do jeho srdca ho nechá vysloviť svoj najhlbší žiaľ a vzápätí mu sľubuje syna. Izáka, ktorý bud...
read more
Slávnosť narodenia Pána

Slávnosť narodenia Pána

Bohatstvo rôznych čítaní na Vianoce sa dá porovnať iba s veľkonočným trojdním, zvlášť s vigíliou Vzkriesenia. Slávnosť narodenia Pána má rôzne texty pre vigíliu a pre tri vianočné omše: „v noci“, „na svitaní“ a vo „dne“...
read more
Komentár k textom na 4. adventnú nedeľu – rok „B“

Komentár k textom na 4. adventnú nedeľu – rok „B“

Najlepší plán Prvé čítanie: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16 Jednotiacim prvkom tohto čítania je slovo „dom“. Najprv sa týka Dávida, ktorý si vybudoval pevný a bezpečný príbytok svojím vlastným obydlím. Potom chce tento zbožný kráľ stavať do...
read more