Správy a zaujímavosti z biblického sveta – január 2023

Správy a zaujímavosti z biblického sveta – január 2023

   Tretia cezročná nedeľa (tohto roku 22. januára 2023) sa už po štvrtý raz v celej Katolíckej cirkvi slávila ako Nedeľa Božieho slova. Takto to ustanovil Svätý otec František svojím Apoštolským listom Aperuit illis zo dňa 30. septembra 201...
Viac...
Laureáti Ceny Jozefa Búdu

Laureáti Ceny Jozefa Búdu

S udeľovaním Ceny Jozefa Búdu, pomenovanej po veľkej osobnosti slovenskej biblistiky, začala redakcia slovenského vedeckého biblického časopisu Studia Biblica Slovaca v roku 2012. Cieľom CJB je prejaviť morálne uznanie a hlbokú vďaku za vedeck...
Viac...
Biblia inak – Zaži Bibliu

Biblia inak – Zaži Bibliu

Viac...
Liturgicko-pastoračná pomôcka k Nedeli Božieho slova

Liturgicko-pastoračná pomôcka k Nedeli Božieho slova

V rámci príprav na slávenie Nedele Božieho slova v tomto roku ponúkame Liturgicko-pastoračnú pomôcku, ktorá bola voľne spracovaná a inšpirovaná podľa brožúry z r. 2020, vydanej v San Paule: Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Eva...
Viac...
Komentár k čítaniam 3. cezročnej nedele (Nedeľa Božieho slova)

Komentár k čítaniam 3. cezročnej nedele (Nedeľa Božieho slova)

Iz 8,23b–9,3 V prvom čítaní z proroka Izaiáša počúvame ako v 8. stor. pred Kr. obávaní Asýrčania dobyli Galileu a časť jej obyvateľov odvliekli do zajatia. Prorok vidí tento kraj zahalený do hlbokej temnoty, ktorú priniesla vyčíňajúca s...
Viac...
Kurz lektorov a žalmistov – rádio Mária

Kurz lektorov a žalmistov – rádio Mária

Linky na Kurz lektorov v Rádiu Mária, ktoré v spolupráci s rádiom nahrali naši lektori.   Ako správne čítať Sväté Písmo v kostole. Kurz lektorov a žalmistov – 1 Ako správne čítať Sväté Písmo v kostole. Kurz lektorov a žalmistov...
Viac...
Kurz lektorov

Kurz lektorov

Viac...
List Rimanom – nový preklad

List Rimanom – nový preklad

Dávame do vašej pozornosti nový preklad Listu Rimanom, ktorý vychádza pod hlavičkou Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sv eta. Ukážku prekladu a bližšie informácie nájdete na List Ri...
Viac...
Komentár k čítaniam 2. nedele v cezročnom období „A“

Komentár k čítaniam 2. nedele v cezročnom období „A“

1. čítanie: Iz 49,3.5-6 Úryvok z druhej piesne o Pánovom služobníkovi (Iz 49,1-6) vytvára prepojenie s predošlou nedeľou, kde v prvom čítaní zazneli verše prvej piesne (Iz 42,1-4.6-7). V komentári pred týždňom bola spomenutá možná ko...
Viac...
Seminár Ako kázať Pavla

Seminár Ako kázať Pavla

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach pozýva záujemcov v rámci Celoživotného štúdia Biblie 2023 a v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov na seminár pod názvom: Ako kázať Pavla: List Rimanom , ktorý bude spo...
Viac...