Komentár k textom na 3. adventnú nedeľu – rok „B“

Komentár k textom na 3. adventnú nedeľu – rok „B“

Božia radosť – naša radosť Prvé čítanie: Iz 61,1-2a.10-11 Zdá sa, že prvé dva verše tohto proroctva sú Izaiášovou spomienkou na vlastný zážitok. V nazaretskej synagóge si tie isté slová na seba vztiahne Ježiš /Lk 4,18-19/. Prorok v nich predstavuje seba ako...
read more
Komentár k textom na 2. adventnú nedeľu – rok „B“

Komentár k textom na 2. adventnú nedeľu – rok „B“

Prvé čítanie: Iz 40,1-5.9-11 Toto Izaiášovo proroctvo sa uskutočnilo, keď perzský kráľ Kýros dovolil Židom, násilne presídleným do Babylonu, aby sa vrátili do svojej vlasti. Hlavným posolstvom úryvku je príchod Boha: „Hľa, Pán, Jahve pri...
read more
Komentár k textom na 1. adventnú nedeľu – rok „B“

Komentár k textom na 1. adventnú nedeľu – rok „B“

read more
Komentáre k textom na 34. nedeľu cez rok „A“ – Slávnosť Krista Kráľa

Komentáre k textom na 34. nedeľu cez rok „A“ – Slávnosť Krista Kráľa

čítanie: Ez 34,11-12.15-17 Obraz pastierskeho života je v biblických textoch dobre známy. Nájdeme ho v historických knihách v súvislosti s Mojžišom, predtým ešte s Abrahámom a Ábelom, ktorí sa živili pastierstvom. Aj Dávid bol pastierom...
read more
List Rimanom – nový preklad

List Rimanom – nový preklad

Dávame do vašej pozornosti nový preklad Listu Rimanom, na ktorom spolupracovalo viacero autorov, vedcov a biblistov. Jedná sa o v poradí tretí preklad v danej edícii – v predchádzajúcich rokoch vyšiel podobne preklad Jánovho a Lukášovho evan...
read more
Komentáre k textom na Slávnosť všetkých svätých „A“

Komentáre k textom na Slávnosť všetkých svätých „A“

čítanie: Zjv 7,2-4.9-14 Na dnešný sviatok všetkých svätých je ako prvé čítanie zvolený veľmi pekný biblický text z Apokalypsy, ktorý je vznešeným opisom nebeskej liturgie. Je to úžasné predstavenie. V texte je niekoľko takých miest, ktor...
read more
Nasledovníci či svätí?

Nasledovníci či svätí?

Dávame do vašej pozornosti adventný víkend s Bibliou, ktorý organizuje Cleopas, o. z. v spolupráci s RKCMBF UK. Víkend sa uskutoční v dňoch 8. – 10. decembra 2023 v Dome Xaver v Badíne. Ide o biblicko-duchovné sústredenie, v úvode ktorého...
read more
Komentáre k textom na 30. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 30. nedeľu cez rok „A“

read more
Výstava – Z Jeruzalema ku všetkým národom

Výstava – Z Jeruzalema ku všetkým národom

Dávame do vašej pozornosti krásnu výstavu pátrov redemptoristov v Bratislave pod názvom Z Jeruzalema ku všetkým národom. Svedectvá o počiatkoch kresťanstva. Do konca novembra 2023 je na nej možné študovať texty a obrazy z obdobia raného kresť...
read more
Komentáre k textom na 29. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 29. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Iz 45,1.4-6    Prvé čítanie predstavuje úryvok, ktorý približuje položenie židovského národa v babylonskom zajatí. Autor tu dáva najavo svoje výslovné presvedčenie, že perzský kráľ Kýros bol Božou prozreteľnosťou určený na...
read more