KBD

Poslaním KBD je rozvíjať a napomáhať biblický apoštolát a biblickú pastoráciu na Slovensku. Vedenie KBD sa usiluje citlivo reagovať na znaky čias a rozvíjať biblický apoštolát všetkými možnými prostriedkami, ktoré sú dobré a užitočné. KBD vydáva priemerne 3-4 knižné publikácie ročne, organizuje prednášky pre rôzne cieľové skupiny, výstavy, biblické krúžky, vystúpenia v médiách a pod.