header image

Komentár k textom na 1. adventnú nedeľu cez rok „B“

Nádej – hlavná čnosť adventu. Prvé čítanie: Iz 63,16b-17,19b; 64,1.2b-7 Tento prvý adventný úryvok vyjadruje hlboké vedomie, že sa Pánov ľud dopustil osobných hriechov. Podľa neho nie tak nešťastia, ktoré zažil majú byť v centre jeho ľútosti, ale hriech. Ten je…

Predvianočná akcia

Pripravili sme pre vás predvianočné akcie na naše biblické hry a tituly od talianskeho biblistu Massima Grilliho. Veríme, že sa pre mnohých stanú inšpiráciou ako spoločne v rodine, farnosti, škole či spoločenstve nadobúdať nové vedomosti, prehlbovať vzťah k Božiemu slovu,…

Komentáre k textom na 34. nedeľu cez rok „A“ – Slávnosť Krista Kráľa

čítanie: Ez 34,11-12.15-17 Obraz pastierskeho života je v biblických textoch dobre známy. Nájdeme ho v historických knihách v súvislosti s Mojžišom, predtým ešte s Abrahámom a Ábelom, ktorí sa živili pastierstvom. Aj Dávid bol pastierom. Rovnako aj prorocké a múdroslovné texty, najmä žalmy, hovoria o Pánovi ako…

Reč na vrchu (Massimo Grilli)

Reč na vrchu (Massimo Grilli) Cena: 11,05 € (13 €) Sme veľmi radi, že Vám môžeme ponúknuť nový titul z nášho vydavateľstva, ktorý dopĺňa sériu biblicko-teologických komentárov k synoptickým evanjeliám a ku knihe Skutky apoštolov od talianskeho biblistu Massima Grilliho….

Komentáre k textom na 33. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Prís 31,10-13.19-20.30-31 Dnešné prvé čítanie predstavuje veľmi známy a často spomínaný úryvok o ideálnej a pracovitej žene. Tento text sa zvyčajne uvádza vo vlastnom zmysle, to znamená, že naozaj hovorí o čnostnej žene. Jej hlavnou vlastnosťou je kreativita a…

V ponuke čoskoro

Sme radi, že našu ponuku už čoskoro rozšíri ďalší titul z pera biblistu M. Grilliho -Reč na vrchu, ktorý nateraz uzavrie sériu predchádzajúcich jeho titulov, tiež vydaných v Katolíckom biblickom diele. Po evanjeliách a apoštolských skutkoch sa tak môžete tešiť…

Komentáre k textom na 32. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Múd 6,12-16 Úryvok z Knihy múdrosti určený na 32. nedeľu cez rok predstavuje jeden z najkrajších textov starozákonných múdroslovných kníh. Je tu reč o múdrosti, ktorá je skvúca a nevädnúca…, teda veľmi príťažlivá pre tých, ktorí majú pre ňu zmysel, čo podľa svätopisca…

Modlitebný úmysel Katolíckej biblickej federácie

V priebehu Roka Božieho slova a pri príprave na plenárne zhromaždenie Katolíckej biblickej federácie v novembri 2021 pozývame všetkých členov a priateľov Federácie, aby sa modlili za Božie požehnanie, vedenie Ducha Svätého a za príhovor Márie, Matky Božieho slova, pre všetky jej…

Učeníkmi podľa vzoru prvých kresťanov

Spolu s kežmarským dekanátom pozývame veriacich k pravidelnému čítaniu Božieho slova, v mesiaci november s kapitolami Skutkov apoštolov pod názvom „Učeníkmi podľa vzoru prvých kresťanov“. Aktivita začína 1.11.2020. Po prečítaní konkrétnej kapitoly je možné prečítať si zamyslenie od duchovného otca…

Komentáre k textom na Pamiatku zosnulých

čítanie: Jób 19,1.23-27a Je fascinujúce pátrať po najstarších dostupných prejavoch viery ľudí v život po smrti. Možno tak sledovať volanie ľudskej prirodzenosti po večnom živote. Ľudská prirodzenosť si naozaj „pýta“ večný život. Tak sme stvorení, že sa nám prieči smrť,…