Biblický víkend pre mladých Emauzy I. (Priblížil sa k nám Ježiš)

ZRUŠENÝ

Téma: Biblický víkend pre mladých EMAUZY I. Priblíži sa k nám Ježiš (cez Slovo, svojich priateľov, prírodu, symboly, liturgiu, dejiny spásy…)

Termín: 7.- 9. 10. 2022

Miesto: Pútnické miesto Skalka

Prednášajúce: sr. Monika Golianová, FMA a sr. Dagmar Králová, FMA

Cena: 75e  (ubytovanie, plná penzia, potrebné materiály)

Prihlásiť sa je možné do 21. 9. 2022

Cieľom prvého biblického víkendu pre mladých „Emauzy I.“ je posila viery častejším čítaním Svätého písma. Chce nachutiť k jeho čítaniu a uľahčiť lepšie porozumenie Písma na ľudskej rovine: spoznávaním biblických reálií s praktickými ukážkami, priblížením rôznych spôsobov jeho čítania, prehľadom o dejinách spásy a tiež porozumením spôsobu výberu jeho textov v liturgii. Súčasťou víkendu sú rôzne biblické aktivity a ich prepojenie so spiritualitou. A samozrejme sympatické spoločenstvo so živým kontaktom s prírodou.

 

facebook