Biblický víkend pre mladých Emauzy I. (Priblížil sa k nám Ježiš)

Téma: Biblický víkend pre mladých EMAUZY I. Priblíži sa k nám Ježiš (cez Slovo, svojich priateľov, prírodu, symboly, liturgiu, dejiny spásy…)

Termín: 6.-8. máj 2022

Miesto: Pútnické miesto Skalka

Prednášajúce: sr. Monika Golianová, FMA a sr. Dagmar Králová, FMA

Cena: 75e  (ubytovanie, plná penzia, potrebné materiály)

Prihlásiť sa je možné do 17.4.2022

Cieľom prvého biblického víkendu pre mladých „Emauzy I.“ je posila viery častejším čítaním Svätého písma. Chce nachutiť k jeho čítaniu a uľahčiť lepšie porozumenie Písma na ľudskej rovine: spoznávaním biblických reálií s praktickými ukážkami, priblížením rôznych spôsobov jeho čítania, prehľadom o dejinách spásy a tiež porozumením spôsobu výberu jeho textov v liturgii. Súčasťou víkendu sú rôzne biblické aktivity a ich prepojenie so spiritualitou. A samozrejme sympatické spoločenstvo so živým kontaktom s prírodou.

Prihlasovací formulár:

Emailová adresa na ktorú Vám pošleme potvrdenie o registrácii.
Uveďte meno/á s kým chcete bývať na izbe.
V prípade ak máte nejaké diéty, prosíme uveďte ich vyššie.
facebook