Predseda Rady KBD – Mons. Anton Tyrol

Predseda Rady KBD – Mons. Anton Tyrol

Pochádza z Oravskej Polhory, narodil sa v roku 1960. Študoval na Gymnáziu v Námestove (1975 – 1979) a základnú teológiu absolvoval na CMBF Bratislava (1979 – 1984). Vysvätený bol 17. júna 1984 v Nitre pre Spišskú diecézu. Ako kaplán úč...
Viac...
Komentáre k textom na 2. veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 2. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 2,42-47 Z literárneho hľadiska je tento úryvok súhrnom, syntézou predchádzajúcich detailných správ o príchode Ducha Svätého (Sk 2,1-13), o Petrovej reči a jej účinkoch (2,14-36) a o prvých konverziách (2,37-41). Text je u...
Viac...
Mons. Jozef Jančovič

Mons. Jozef Jančovič

Narodil sa 28. novembra 1968 v Topoľčanoch. Po absolvovaní gymnázia v Topoľčanoch pokračoval štúdiom odboru Kvasná chémia a biotechnológie na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave (1986-1991). Základné teologické štúdium získal na ...
Viac...
No Image

Letná biblická škola

doplniť text
Viac...
Komentáre k textom na Veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na Veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 10,34a.37-43 Slová apoštola Petra Kornéliovej rodine v Cézarei Prímorskej vyznievajú vo veľkonočnú nedeľu naozaj slávnostne. Peter je svedkom tajomného javu: obrátenia prvého pohana i celej jeho rodiny a ich vstupu do Cirkvi!...
Viac...
Modlitebný úmysel Katolíckej biblickej federácie

Modlitebný úmysel Katolíckej biblickej federácie

V priebehu Roka Božieho slova a pri príprave na plenárne zhromaždenie Katolíckej biblickej federácie v novembri 2021 pozývame všetkých členov a priateľov Federácie, aby sa modlili za Božie požehnanie, vedenie Ducha Svätého a za príhovor Már...
Viac...
Komentár k čítaniam 6. pôstnej nedele „A“ – Kvetná nedeľa

Komentár k čítaniam 6. pôstnej nedele „A“ – Kvetná nedeľa

Komentár k Mt 21,1-11 Tento úryvok jasne ukazuje ako Ježiš chápe svoju kráľovskú dôstojnosť: nevstupuje do Jeruzalema okázalo a honosne, ale pokorne na osliatku. Týmto činom ukazuje dve veci: on je skutočný Mesiáš a kráľ (Zach 9,9), avšak i...
Viac...
Komentár k čítaniam 5. pôstnej nedele „A“

Komentár k čítaniam 5. pôstnej nedele „A“

Komentár k prvému čítaniu Ez 37,12-14 Ezechielovo proroctvo je súčasť veľkolepého videnia údolia so suchými kosťami. Na Božie slovo sa kosti pokryjú svalmi a kožou a do takých tiel Boh vloží oživujúceho ducha. Daný prísľub „znovuzroden...
Viac...
Začať s Božím slovom (Ľubomír Majtán)

Začať s Božím slovom (Ľubomír Majtán)

Začať s Božím slovom (Ľubomír Majtán) Cena: 5 €  (8 €) Nová publikácia Katolíckeho biblického diela ponúka čitateľom zamyslenia nad evanjeliovými čítaniami v nedele a prikázané sviatky počas liturgického roku „B“. Božie ...
Viac...
Tv LUX

Tv LUX

Viac...