Komentáre k textom na 11. nedeľu v cezročnom období „A“

Komentáre k textom na 11. nedeľu v cezročnom období „A“

Komentár k 1. čítaniu – Ex 19,2-6a      Text prvého liturgického čítania predstavuje v Tóre, t.j. v základnom texte starozákonného myslenia, počiatok centrálnej časti. Tá sa nazýva sinajskou perikopou, pretože hovorí o dlhodobom pobyte I...
Viac...
Komentáre k textom na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a Krvi

Komentáre k textom na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a Krvi

Viac...
Komentáre k textom na slávnosť Najsvätejšej Trojice „A“

Komentáre k textom na slávnosť Najsvätejšej Trojice „A“

1. čítanie: Ex 34,4b-7a.8-9 Dej prvého čítania sa odohráva počas putovania Izraela púšťou z Egypta. Vo vzťahu Izraela k Bohu sa práve odohrávala veľká kríza. Boh dal Izraelu Desatoro a uzavrel s ním zmluvu, ale Izrael túto zmluvu porušil. Mo...
Viac...
Komentáre k textom na 7. veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 7. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 1,12-14 Úryvok zo Skutkov apoštolov nás vedie do Večeradla, v ktorom po Ježišovom nanebovstúpení zostávali pospolu apoštoli s Ježišovou Matkou a ďalšími, ktorí uverili v Ježiša. Toto modliace sa a meditujúce spoločens...
Viac...
Komentár k textom na slávnosť Nanebovstúpenia Pána „A“

Komentár k textom na slávnosť Nanebovstúpenia Pána „A“

Viac...
Komentáre k textom na 6. veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 6. veľkonočnú nedeľu „A“

Viac...
Komentáre k textom na 5. veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 5. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 6,1-7 Úryvok o ustanovení prvých diakonov nás uvádza do problematiky prvej Cirkvi, v ktorej sa veľmi pružne riešili organizačné otázky cirkevných štruktúr a cirkevnej správy v súvislosti s narastajúcim počtom kresťanov...
Viac...
Komentáre k textom na 4. veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 4. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 2,14a.36-41 Prvé čítanie dnešnej nedele nám opäť – podobne ako predchádzajúcu nedeľu – predstavuje Petrovu katechézu v deň Turíc. Tentoraz je to záverečná časť obsahujúca záver predchádzajúcej argumentácie o vzkri...
Viac...
Komentáre k textom na 3. veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 3. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 2,14.22-28 Prvé čítanie prináša časť prvého verejného vystúpenia apoštola Petra na Turíčnu nedeľu. Peter, ktorý tu už uplatňuje svoje prvenstvo, pretože hovorí ako prvý a v mene celého zboru apoštolov, argumentuje slova...
Viac...
Komentáre k textom na 2. veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 2. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 2,42-47 Z literárneho hľadiska je tento úryvok súhrnom, syntézou predchádzajúcich detailných správ o príchode Ducha Svätého (Sk 2,1-13), o Petrovej reči a jej účinkoch (2,14-36) a o prvých konverziách (2,37-41). Text je u...
Viac...