Komentáre k textom na 1. adventnú nedeľu „C“

Komentáre k textom na 1. adventnú nedeľu „C“

čítanie: Jer 33,14-16 Jeremiášove prorocké texty, ktoré čítame na 1. adventnú nedeľu, sa aj v starozákonných časoch vždy vysvetľovali v mesiášskom zmysle. Vo výraze „Dávidov výhonok“ treba rozumieť potomstvo z Dávidovho rodu a je paradoxné, že prorok oznámil toto proroctvo v čase, keď Dávidova dynastia...
read more
Komentár k nedeľným čítaniam k 33. nedeli v roku B

Komentár k nedeľným čítaniam k 33. nedeli v roku B

Čítania 32. nedele, predposlednej v tomto liturgickom roku,  nám pripomínajú, že cesty života každého človeka vedú na križovatku s dvoma smermi: večný život alebo večná potupa. Na tejto križovatke sa už nedá len tak narýchlo preradiť ...
read more
Komentár k liturgickým čítaniam 32. nedele v roku B

Komentár k liturgickým čítaniam 32. nedele v roku B

Prvé čítanie: 1 Kr 17, 10-16 Motívom, ktorý spája  liturgické čítania dnešnej nedele, je nezištné darovanie sa bez kalkulácie. Protagonisti príbehov v 1. a 3. čítaní (evanjeliu) sú vdovy. V starovekej spoločnosti postavenie vdovy  a je...
read more
Komentár k čítaniam 30.nedele v cezročnom období „B“

Komentár k čítaniam 30.nedele v cezročnom období „B“

Čítanie z knihy proroka Jeremiáša (Jer 31,2-9) Prorok Jeremiáš pôsobil na začiatku Babylonského zajatia. Dobytie Jeruzalema v r. 587 pred Kr. a odvlečenie väčšiny obyvateľstva Júdskeho zajatia do neobabylonského kráľovstva bolo pre Izrael ...
read more
Komentár k čítaniam 29.nedele v cezročnom období „B“

Komentár k čítaniam 29.nedele v cezročnom období „B“

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (Iz 53, 10-11) Liturgická pasáž sumarizuje teologické a duchovné posolstvo štvrtej piesne o trpiacom služobníkovi. Prívlastok „Pánov sluha“ má v Biblii čestný význam. Poukazuje na muža vyvoleného Bohom, k...
read more
Komentár k čítaniam 28.nedele v cezročnom období „B“

Komentár k čítaniam 28.nedele v cezročnom období „B“

I. čítanie – Čítanie z knihy Múdrosti (Múd 7,7-11) Kniha Múdrosti je podľa starožidovskej tradícii pripisovaná kráľovi Šalamúnovi, ktorý bol považovaný za otca celej múdrosti v Izraeli. V najbližšom kontexte (Múd 7,1-10) , v ktorom ...
read more
Komentár k čítaniam 27. nedele v cezročnom období „B“

Komentár k čítaniam 27. nedele v cezročnom období „B“

Čítanie z Knihy Genezis Gn 2, 18-24 Prvé liturgické čítanie pochádza z 2. kapitoly knihy Genezis, teda ihneď na prvých stránkach Biblie. Zohľadňujúc literárny žáner prvých kapitol knihy Genezis je potrebné poznamenať, že opisy stvorenia s...
read more
Komentár k čítaniam 26.nedele v cezročnom období „B“

Komentár k čítaniam 26.nedele v cezročnom období „B“

Prvé čítanie: Numeri 11, 25 – 29 V Knihe Numeri prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi je Mojžiš, ktorý sa s Bohom rozpráva priamo a v plnosti obdržal jeho Ducha. V dnešnom čítaní dostáva na tejto Mojžišovej charizmatickej autorite účas...
read more
Komentár k čítaniam 25.nedele v cezročnom období „B“

Komentár k čítaniam 25.nedele v cezročnom období „B“

Prvé čítanie: kniha Múdrosti 2,12a.17 – 20 Spravodlivým aj podľa knihy Múdrosti je ten, kto ostal verný Pánovi a jeho prikázaniam a stavia svoj život  na presne opačných základoch ako bezbožníci. Nečudo, že je pre nich jeho život veľk...
read more
Sedembolestná Panna Mária

Sedembolestná Panna Mária

Sk 1,12–14 Jediné miesto v Skutkoch apoštolov, kde sa spomína Ježišova matka, je hneď na začiatku prvej kapitoly. Práve túto stať z večeradla nám podáva úvodné čítanie na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Mohli by sme uvažovať nad M...
read more