header image

Biblický víkend pre mladých Emauzy I. (Priblížil sa k nám Ježiš)

ZRUŠENÝ Téma: Biblický víkend pre mladých EMAUZY I. Priblíži sa k nám Ježiš (cez Slovo, svojich priateľov, prírodu, symboly, liturgiu, dejiny spásy…) Termín: 7.- 9. 10. 2022 Miesto: Pútnické miesto Skalka Prednášajúce: sr. Monika Golianová, FMA a sr. Dagmar Králová, FMA Cena: 75e  (ubytovanie, plná penzia,…

Komentár k 22. nedeli v cezročnom období „C“

V rámci konania Letnej biblickej školy v Badíne, ktorú vedie biblista doc. Blažej Štrba, v túto 22. nedeľu pridávame komentár, podobne ako v predchádzajúce dve nedele, od o. Blažeja Štrbu: Skromnosť ako božský životný štýl

Komentár k 21. nedeli v cezročnom období „C“

V rámci prípravy na Letnú biblickú školu komentár k 21. nedeli zdieľame od o. Blažeja Štrbu, biblistu, ktorý prijal pozvanie stať sa prednášajúcim na Letnej biblickej škole. Komentár nájdete na Všetky národy na hostine kráľovstva?

Komentár k 20. nedeli v cezročnom období „C“

V rámci prípravy na Letnú biblickú školu komentár k 20. nedeli zdieľame od o. Blažeja Štrbu, biblistu, ktorý prijal pozvanie stať sa prednášajúcim na Letnej biblickej škole. Komentár nájdete na Vytrvalosť vo viere napriek odmietnutiu i potupe  

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie

Zjv 11,19a; 12,1–6a.10a–c Prvé liturgické čítanie na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je z Knihy zjavenia apoštola Jána. Predstavuje tehotnú ženu odetú slnkom, jej novonarodeného syna a ohnivého draka. Bez toho, aby sme unáhlene identifikovali tri spomenuté postavy, všimnime si, že sú tu…

Komentáre k 19. nedeli v cezročnom období „C“

Prvé čítanie: Kniha Múdrosti 18,3.6-9 Toto čítanie predstavuje niektoré momenty veľkej udalosti exodu, a predovšetkým noci, v ktorej došlo k oslobodeniu. Autorovo dielo na povzbudenie bratov vo viere má hodnotu nielen pamiatky, ale aj aktualizácie. Ozrejmuje prvenstvo Božieho pôsobenia s vedomím, že cieľom…

Komentár k čítaniam k 18. nedeli v cezročnom období „C“

Prvé čítanie: Kazateľ 1,2; 2,21-23 Ak sa o niečom hovorí, že je to „márnosť“, myslí sa tým niečo pomíňajúce sa a prchavé. Pôvodne toto slovo znamená „závan vetra“ alebo „výpar“.  Kazateľ z neho robí refrén svojich úvah o človeku, o jeho skutkoch a o veciach vôbec. Tento…

Svätých Cyrila a Metoda

Sir 44,1.4–7.11–15 Starozákonné čítanie na slávnosť sv. Cyrila a Metoda je z Knihy Sirachovec a začína sa známym výrokom: „Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov… “ (v. 1). Svätopisec už ospieval Božie pôsobenie a jeho slávu, ktorá sa odráža v stvorených veciach (Sir 42,15–43,33)….

14. nedeľa v cezročnom období

Evanjelium tejto nedele Lk 10,1-12.17-20 priamo nadväzuje na minulú nedeľu – Ježiš je na ceste do Jeruzalema a povoláva si nových učeníkov a posiela ich ohlasovať Božie kráľovstvo. Azda pre dodatočné potreba vyslal nielen Dvanástich, ale posiela aj sedemdesiatich dvoch…

Komentáre k textom na sviatok svätých Petra a Pavla apoštolov

Sk 12,1–11 Obdobie pokoja pre Cirkev strieda podľa nášho úryvku zo Skutkov apoštolov prenasledovanie niektorých jej členov (v. 1). Po stručnej zmienke o poprave Jánovho brata Jakuba (v. 2) sa rýchlo dostávame k uväzneniu apoštola Petra. Sviatky Nekvasených chlebov (v. 3), ktoré súvisia s Veľkou…