header image

Biblický bolestný ruženec

Biblický bolestný ruženec Prvé tajomstvo – Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. 1. Tu prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“ 2. Vzal so sebou…

Biblický ruženec svetla

Biblický ruženec svetla Prvé tajomstvo – Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne. 1. V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ 2. Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnajte…

Biblický radostný ruženec

Biblický radostný ruženec Prvé tajomstvo – Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala. 1. V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho,  menom Jozefovi. A meno…

Komentár k čítaniam 3. pôstnej nedele „A“

Prvé čítanie Ex 17,3-7 Čítanie spája tému smädu ľudu s témou jeho reptania a pokúšania Boha v púšti. Motív reptania je typický pre putovanie Izraela púšťou. Po vyslobodení a prechode morom je Izrael je ako na začiatku, zabudol na zázraky…

Biblický ruženec

Modlitba biblického ruženca nám ponúka možnosť hlbšie sa zamyslieť a obsiahnuť jednotlivé tajomstvá konkrétneho ruženca. Jeho štruktúra je podobná ako pri „klasikom“ ruženci, s malou obmenou: Úvod Znamenie kríža Apoštolské vyznanie viery Otče náš 3x Zdravas‘ Mária; po mene Ježiš nasleduje príslušné…

Komentár k čítaniam 2. pôstnej nedele „A“

Prvé čítanie Gn 12,1-4a Úryvok z Knihy Genezis je povolaním Abraháma a jeho odpoveďou na povolanie. Ním sa začína strategický úsek dejín a zrod Izraela. Boh sa naliehavo dáva počuť v imperatíve „odíď“, čo je jediný príkaz v Božej reči…

Príhovor Mons. A. Tyrola na začiatok pôstu

Milí priatelia a členovia Katolíckeho biblického diela! Po mesiaci si vás všetkých opäť pozdravujeme z nášho centra KBD v Ružomberku. Pomaly sa rozbiehame do pravidelného vzájomného kontaktu a veríme, že nám táto forma našej komunikácie prinesie primerané „ochutenie“ každodenného všedného…

Správy a zaujímavosti z biblického sveta – február 2023

Po Nedeli Božieho slova, ktorá tohto roku pripadla na 22. január, sme už začali premýšľať nad programom, ktorým si pripomenieme 30. výročie vzniku Katolíckeho biblického diela. Bolo to presne 22. marca 1993, keď v Spišskej Kapitule vtedajší diecézny biskup Mons….

Vy sa pýtate, my odpovedáme

1) Ako sa prví kresťania dozvedeli, ktorý spis hovoriaci o Ježišovi Kristovi je inšpirovaný Duchom Svätým a ktorý spis nie? V prvej Cirkvi boli na niektorých miestach prítomní apoštoli a ich slovo malo veľkú vážnosť. Okrem nich však mali prví…

Biblické prístupy 2

Vo februárovom čísle Biblických impulzov bol našim čitateľom vysvetlený prvý a najdôležitejší predpoklad duchovne užitočného a posväcujúceho čítania Svätého písma. Je to viera v inšpirovaný charakter Písma. S tým je spojená požiadavka pochopenia toho, čo inšpirácia, čiže vnuknutie Duchom Svätým…