header image

Komentár k čítaniam 29.nedele v cezročnom období „B“

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (Iz 53, 10-11) Liturgická pasáž sumarizuje teologické a duchovné posolstvo štvrtej piesne o trpiacom služobníkovi. Prívlastok „Pánov sluha“ má v Biblii čestný význam. Poukazuje na muža vyvoleného Bohom, ktorý sa stane prostredníkom v Jeho spásnom…

Komentár k čítaniam 28.nedele v cezročnom období „B“

I. čítanie – Čítanie z knihy Múdrosti (Múd 7,7-11) Kniha Múdrosti je podľa starožidovskej tradícii pripisovaná kráľovi Šalamúnovi, ktorý bol považovaný za otca celej múdrosti v Izraeli. V najbližšom kontexte (Múd 7,1-10) , v ktorom sa nachádza pasáž dnešného – liturgického čítania, vystupuje postava…

Komentár k čítaniam 27. nedele v cezročnom období „B“

Čítanie z Knihy Genezis Gn 2, 18-24 Prvé liturgické čítanie pochádza z 2. kapitoly knihy Genezis, teda ihneď na prvých stránkach Biblie. Zohľadňujúc literárny žáner prvých kapitol knihy Genezis je potrebné poznamenať, že opisy stvorenia sveta nemajú charakter opisu prehistórie, ale sú…

Návod na šťastný život podľa žalmov

V dňoch 24.- 26.9.2021 pripravilo Katolícke biblické dielo na Slovensku biblický víkend pod názvom Návod na šťastný život podľa žalmov v priestoroch Domu Xaver, v Badíne. Biblisti Bohdan Hroboň a Miroslav Varšo sa vo svojich prednáškach zamerali na predstavenie vybraných…

Stretnutie biblistov a členov KBD

Pre sprísňujúce sa opatrenia v súvislosti s COVID-19 sme sa rozhodli jesenné stretnutie biblistov a členov KBD zrušili a presunuli na jar. Presný termín určíme v závislosti od aktuálnych opatrení a situácie, ktorá bude na jar. Prajem pokojný a tvorivý…

Komentár k čítaniam 26.nedele v cezročnom období „B“

Prvé čítanie: Numeri 11, 25 – 29 V Knihe Numeri prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi je Mojžiš, ktorý sa s Bohom rozpráva priamo a v plnosti obdržal jeho Ducha. V dnešnom čítaní dostáva na tejto Mojžišovej charizmatickej autorite účasť aj sedemdesiat starcov. Biblický text však poukazuje na…

Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie

Pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu o výzvach prekladateľov Biblie, ktorú organizuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV spolu s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Program, zoznam prednášajúcich a témy, ktoré odznejú si môžete bližšie pozrieť na Výzvy pre starovekých a…

Komentár k čítaniam 25.nedele v cezročnom období „B“

Prvé čítanie: kniha Múdrosti 2,12a.17 – 20 Spravodlivým aj podľa knihy Múdrosti je ten, kto ostal verný Pánovi a jeho prikázaniam a stavia svoj život  na presne opačných základoch ako bezbožníci. Nečudo, že je pre nich jeho život veľkou výčitkou a chystajú sa ho…

Sedembolestná Panna Mária

Sk 1,12–14 Jediné miesto v Skutkoch apoštolov, kde sa spomína Ježišova matka, je hneď na začiatku prvej kapitoly. Práve túto stať z večeradla nám podáva úvodné čítanie na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Mohli by sme uvažovať nad Máriinými materinskými citmi –…

Príhovor riaditeľa KBD na tieto dni

Milí priatelia, v týchto dňoch prežívame výnimočnú návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku. V príhovore kňazom a zasväteným osobám v Katedrále sv. Martina v Bratislave pripomenul, že dobrá kázeň má vychádzať zo Svätého Písma. Dnes máme k dispozícii dostatok literatúry, webových…