header image

Komentáre k textom na 2. nedeľu cez rok „B“

čítanie: 1Sam 3,3b-10.19 Potom, čo sme prežili vianočné obdobie a začali toto cezročné obdobie, môžeme druhú nedeľu cez rok ešte stále považovať za úvodnú nedeľu. V evanjeliu sa nám predstavuje Pán Ježiš vo svojej počiatočnej fáze ohlasovania evanjelia. Starozákonný príbeh proroka Samuela…

Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii

V zmysle Nóty o Nedeli Božieho slova, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí (17.12. 2020) sme pozvaní upriamiť v tomto roku pozornosť na dodržiavanie poriadku omšových čítaní (bod 2), máme tiež venovať náležitú pozornosť osobám, ktoré prednášajú…

Týždeň s Ježišovými podobenstvami

V nedeľu 24.1. slávime v Katolíckej cirkvi Nedeľu Božieho slova. Farnosť Kežmarok sa chce duchovne pripraviť na túto slávnosť. Tamojší kňazi pripravili „Týždeň s Ježišovými podobenstvami“. Pozývajú svojich farníkov i všetkých veriacich, aby od pondelka 18.1. si v domácnosti dali na osobitný…

Nóta o nedeli Božieho slova

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí Prot. N. 602/20 Nóta o nedeli Božieho slova Nedeľa Božieho slova, ktorá sa z rozhodnutia pápeža Františka slávi každý rok na Tretiu nedeľu v Cezročnom období, pripomína všetkým pastierom i veriacim význam a…

Komentár k sv. Zjavenia Pána

Prvé čítanie: Iz 60,1-6 Izaiáš v tomto čítaní vo svojom prorockom videní opisuje putovanie veľkých zástupov do Jeruzalema. Nielen synov a dcéry Izraela, ale aj príslušníkov všetkých ostatných národov. Priťahuje ich Božie svetlo a sláva. Podľa neho končí doba smútku. Treba povstať z pesimizmu…

Komentár k textom na 2. nedeľu po narodení Pána

Zrodenie totálnej Múdrosti Prvé čítanie: Sir 24,1-4.12-16 V čítaní zo Sirachovca stelesnená múdrosť ospevuje veľkého Boha, pred tvárou ktorého chtiac nechtiac stojíme všetci. V tomto krásnom chválospeve na Božiu múdrosť môžeme odhaliť, že ona obnovuje celé ľudstvo tým, že ho ponára…

Modlitebný úmysel Katolíckej biblickej federácie

V priebehu Roka Božieho slova a pri príprave na plenárne zhromaždenie Katolíckej biblickej federácie v novembri 2021 pozývame všetkých členov a priateľov Federácie, aby sa modlili za Božie požehnanie, vedenie Ducha Svätého a za príhovor Márie, Matky Božieho slova, pre všetky jej…

Komentár k textom na sviatok Svätej rodiny

Prvé čítanie: Gn 15,1-6; 21,1-3 V tomto čítaní si Abrahám s horkosťou v srdci sťažuje Bohu, že nemá žiadneho potomka. Pán, ktorý vidí do jeho srdca ho nechá vysloviť svoj najhlbší žiaľ a vzápätí mu sľubuje syna. Izáka, ktorý bude prvým starozákonným obrazom svätého…

Príhovor predsedu Rady KBD Mons. Antona Tyrola

Tajomstvo Vtelenia Božieho slova Milí priatelia, členovia a priaznivci biblického diela! Srdečne Vás pozdravujem pri príležitosti vianočných sviatkov 2020 a nového roka 2021. Prežívame spontánnu radosť z príchodu Božieho Syna na svet a kontemplujeme tajomstvo spásy, ktorá sa vtelením Božieho Syna začala uskutočňovať. Na…

Slávnosť narodenia Pána

Bohatstvo rôznych čítaní na Vianoce sa dá porovnať iba s veľkonočným trojdním, zvlášť s vigíliou Vzkriesenia. Slávnosť narodenia Pána má rôzne texty pre vigíliu a pre tri vianočné omše: „v noci“, „na svitaní“ a vo „dne“. Ich výber nám napovedá, že biblické čítania vyjadrujú hlboko…