header image

Kurz lektorov – Zuberec

Pozývame na Kurz lektorov, ktorý sa uskutoční vo farských priestoroch v Zuberci 4.6. 2022, v čase od 8,00h – 18,00h. Program: Odborná a technická stránka prednesu Božieho slova I. – Dr. Dagmar Jurášková Dejiny vzniku a štruktúra lekcionárov – ThDr. Radomír…

Ako bolo, je a bude! Múdrosť a nádej z Gn 1–11

Téma: Ako bolo, je a bude! Múdrosť a nádej z Gn 1–11 Blok textov v úvode Knihy Genezis je notoricky známy. Nie je učebnicou fyziky ani dejepisu. Jeho čítanie v širšom biblickom kontexte s využitím účinných exegetických aj praktických metód odhalí fascinujúcu hĺbku teologicky…

Komentár k čítaniam 6. veľkonočnej nedele „C“

čítanie Sk 15, 1-2. 22-29 Prvý veľký problém, ktorému museli Ježišovi učeníci v prvej misii po Zoslaní Ducha Svätého bol okrem prenasledovania zo strany židovských náboženských autorít (Sk 4, 1-3; 5, 1-7; 7, 54 – 8, 3)  aj prekvapivý úspech misie…

prednáška – Boh pomsty a násilia?

Dávame do pozornosti zaujímavú online prednášku Anneliese Hecht-ovej, ktorá pôsobí v nemeckom Biblickom diele v Stuttgarte, je autorkou viacerých materiálov k práci s textami Svätého Písma. Prednáška sa uskutoční online 7.6.2022 v čase od 19h – 21.30h Možnosť prihlásenia a…

Komentár k liturgickým čítaniam 5. veľkonočnej nedele rok C

čítanie Sk 14, 21b-27 V prvom čítaní je opísaný záver prvej misijnej cesty svätého Pavla a Barnabáša. V Derbe sa otáčajú naspäť a vracajú sa po svojich stopách. Navštevujú mestá, kde predtým ohlasovali evanjelium Židom i pohanom a v každom z týchto miest zakúsili prenasledovanie a museli utekať. Ovocie…

Komentáre k čítaniam 4. veľkonočnej nedele v roku C

čítanie Sk 13, 14. 43-52 Lukáš opisuje v úryvku dôležitú udalosť z prvej misijnej cesty apoštola Pavla, na ktorej spolu s Barnabášom ohlasujú evanjelium najprv židovským spoločenstvám v mestách, ktoré navštívia. V pizídskej Antiochii dochádza k zvratu, kedy sa komunita v synagóge postaví proti Pavlovi a Barnabášovi, pretože…

Kurz lektorov – Fričovce

Pozývame na Kurz lektorov a žalmistov, ktorý sa uskutoční v Kaštieli vo Fričovciach 23. 4. 2022, v čase od 8,00h – 18,00h. Program: Odborná a technická stránka prednesu Božieho slova I. – Dr. Dagmar Jurášková Dejiny vzniku a štruktúra lekcionárov…

Komentáre k čítaniam k 2. Veľkonočnej nedeli

Evanjelium: Jn 20,19-31 Evanjelium druhej Veľkonočnej nedele opisuje Ježišov príchod k učeníkom po vzkriesení. Títo sú zhromaždení za zatvorenými dverami v dome v Jeruzaleme. Hoci sa tento text často používa ako dôkaz Ježišovej zázračnej schopnosti prejsť cez zatvorené dvere, v skutočnosti sa o niečom takom…

Komentáre k biblickým čítaniam na Veľkonočný pondelok

čítanie: Sk 2,14.22-33 Úryvok zo Skutkov apoštolov – novozákonného spisu, ktorý sa na pokračovanie číta počas celého veľkonočného obdobia – nás prenáša do dňa Turíc, keď boli apoštoli naplnení Duchom Svätým a začali vydávať odvážne svedectvo pred zhromaždenými zástupmi. Skutky zaznamenávajú…

Komentáre k čítaniam k Veľkonočnej nedeli

čítanie: Sk 10,34a.37-43 Prvé čítanie Veľkonočnej nedele pochádza z reči apoštola Petra v dome stotníka Kornélia v Cézarei prímorskej pri príležitosti Kornéliovho obrátenia. Ide o jednu z kerygmatických rečí Skutkov apoštolských. Petrova reč je podnetom pre zostúpenie Ducha Svätého na pohanov reprezentovaných domácnosťou stotníka Kornélia…