Apoštolský list Svätého Otca Františka Patris corde

Koncom roka 2020, 8. decembra na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, vyhlásil sv. otec František Rok sv. Jozefa. Zároveň bol rok 2020 aj 150. výročím vyhlásenia sv. Jozefa, manžela Panny Márie, za ochrancu všeobecnej Cirkvi. Pri tejto príležitosti bol zverejnený aj apoštolský list svätého otca pod názvom Patris corde
V jeho závere sa pápež František obracia na sv. Jozefa s prosbou o milosť nášho obrátenia slovami modlitby:
Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa a ženích Panny Márie.
Tebe Boh zveril svojho Syna; v teba Mária vložila svoju dôveru; s tebou sa Kristus stal mužom.
Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom a veď nás po ceste života.
Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred každým zlom.
Amen.
facebook