Týždeň s Ježišovými podobenstvami

V nedeľu 24.1. slávime v Katolíckej cirkvi Nedeľu Božieho slova. Farnosť Kežmarok sa chce duchovne pripraviť na túto slávnosť. Tamojší kňazi pripravili „Týždeň s Ježišovými podobenstvami“. Pozývajú svojich farníkov i všetkých veriacich, aby od pondelka 18.1. si v domácnosti dali na osobitný stolík knihu Svätého písma a k tomu sviecu, kríž, alebo ikonu. Každý deň si môžu prečítať jedno podobenstvo a porozprávať sa o jeho posolstve. Podobenstvo sprevádza vždy nejaký konkrétny symbol. Na webstránke farnosti www.fara-kezmarok.sk v časti „Blog“ zverejnia každý deň krátke vysvetlenie podobenstva a konkrétne predsavzatia.

PONDELOK 18.1.: O rozsievačovi (Mk 4, 3-20) – pôda, zrno

UTOROK 19.1.: O desiatich pannách (Mt 25, 1-13) – lampa, sviečka

STREDA 20.1.: O milosrdnom Samaritánovi (Lk 10, 25-37) – víno a olej

ŠTVRTOK 21.1.: O múdrom a hlúpom staviteľovi (Mt 7, 24-27) – piesok a kameň

PIATOK 22.1.: O kvase v ceste (Mt 13, 33) – droždie

SOBOTA 23.1.: O stratenej ovci (Lk 15, 4-7) – pastierska palica

NEDEĽA: 24.1.: O márnotratnom synovi (Lk 15, 11-32) – prsteň.

facebook