Súvislé čítanie vybraných kníh Svätého písma

V Roku Božieho slova a v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom v Ružomberku sme sa rozhodli v tomto letnom semestri zrealizovať aktivitu pod názvom Súvislé čítanie vybraných kníh Svätého písma. Po dohode s o. Róbertom Slotkom, kaplánom Univerzitného pastoračného centra, sme vybrali tretie stredy v mesiaci, kedy sa spoločne so študentami a pedagógmi Univerzity v Kaplnke sv. Alberta prečítajú vybrané knihy Svätého písma.

Prvé stretnutie nad textami Svätého písma sa uskutočnilo 19.02.2020 v Kaplnke sv. Alberta. Čítania sa zúčastnili predovšetkým študenti, ale svojich zástupcov mali aj pedagógovia, kňazi či rehoľné spoločenstvá v Ružomberku. Ako napísala jedna z účastníčok, sr. Ludvika: „Zúčastnila som sa čítania Markovho evanjelia v kaplnke KU a hoci čítam Sv. Písmo každý deň, prekvapilo ma, aký malo na mňa vplyv počúvanie súvislého textu.Cítila som Božiu prítomnosť.“
Naše postrehy si môžete pozrieť tu: Súvislé čítanie vybraných kníh SP

facebook