Publikácia Biblické katechézy z Nového zákona pre deti mladšieho školského veku

     Predložená monografia profesora Stanislava Vojtka je určená najmä súčasným rodičom, ktorí cítia zodpovednosť sprostredkovať svojim deťom pravdy viery na tom najlepšom základe – na základe Božieho slova. Vhodná je aj pre odbornú verejnosť venujúcu sa katechéze a pedagogickej práci s deťmi. Každá katechéza ponúka biblický text, formulovaný spôsobom primeraným veku dieťaťa; vedie deti k osobnému prijatiu a prežívaniu biblického posolstva a poskytuje aj pestré doplňujúce materiály. Tak sa vytvára z katechézy celok, ktorý zanechá v dieťati stopu, čo v ňom natrvalo zostane. Mimoriadnu pozornosť si zaslúžia aj ilustrácie akademickej maliarky Agnesy Bakardžievy Hložníkovej, ktoré svojou dynamikou a farebnosťou dopĺňajú text a  inšpirujú svet dieťaťa k záujmu o danú katechézu.

V Roku Božieho slova dostávajú rodiny prostredníctvom tejto publikácie príležitosť ešte viacej sa ponoriť do poznávania Svätého písma a nechať sa Svätým Duchom pretvárať na ľudí, ktorí ho chcú dobre poznať a aplikovať ho do svojho života. (Mons. Jozef Jurko)

Odporúčaná cena ja 8€ a objednať ju môžete na alzbeta.cmarkova@gmail.com.

facebook