Tv LUX

2.03.2020 boli hosťami relácie Samária (pri studni) v televízii Lux gréckokatolícky kňaz Andrej Škoviera, absolvent Exodu90 Ján Miklášik a katolícki kňazi Marek Krošlák a Marek Vaňuš SVD, člen Rady KBD. Hosti sa spoločne zamýšľali nad významom pôstu, jeho mieste v živote kresťana, nad konkrétnymi formami pôstu a pod. Reláciu si môžete pozrieť na: Samária (pri studni)


13.1.2020 boli hosťami relácie Samária (pri studni) v televízii Lux bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, biblistka Lucia Hidvéghyová a členovia Rady KBD biblista Jozef Jančovič a biblistka sr. Dagmar Kráľová FMA. Spoločne sa zamýšľali nad významom Božieho slova v spoločnosti a v dejinách, ale aj o jeho význame pre každého hosťa osobitne. Diskutovali o knihách, ktoré sú súčasťou Božieho slova a ako sprostredkovať význam Božieho slova v dnešnej mediálne dobe, kde sú smartfóny takmer v každej ruke. Tu spomenuli viacero aplikácií, ktoré sú veľkým prínosom pre šírenie Božieho slova. Pozastavili sa nad možnosťami, ako ešte viac zvýrazniť Božie slovo počas liturgie a postupne prešli k sláveniu nedele Božieho slova, k jej vzniku, dôvodu a účelu, k významu správneho výkladu textov, ktoré znejú na sv. omši. Inšpiratívne predstavili viaceré možnosti práce so Svätým písmom a zodpovedali na niektoré otázky divákov. V závere na základe otázky jedného z poslucháčov jednotliví hostia uviedli svoje odporúčania pre tých, ktorí chcú prečítať celé Sväté písmo. Reláciu si môžete pozrieť na: Samária (pri studni)

facebook