Námety na prípravu stretnutia pri Božom Slove

     Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy ponúka v Roku Božieho slova katechézy prehlbujúce poznanie Svätého písma, námety na prípravu stretnutia pri Božom slove, pričom dôraz sa kladie na porozumenie Božieho slove vďaka sprevádzajúcim a prehlbujúcim aktivitám, námety biblických projektov pre rodiny, školy a farnosť a mnoho iného.

Viac informácií nájdete na: Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy

facebook