Komentár k sviatku Zjavenia Pána – Traja králi

Mt 2, 1 – 12

Zdá sa, že traja králi rozumeli hviezdam lepšie ako politike. Veď o radu, kde nájsť novonarodeného Kráľa, išli priamo do tlamy levovej, k Herodesovi v Jeruzaleme . Akoby sa všetko dôležité malo diať práve tam. A skutočne, tam sa udeje slávnostné zvestovanie narodenia Mesiáša. Podobne i Lukáš použije kontrast medzi impozantným, anjelmi ohláseným príchodom Mesiáša pastierom a skromnou maštaľou. Obaja poukazujú na paradox spásy: veľké veci sa dejú v skromných podmienkach.

Ako to, že sa Herodes Veľký tak bál malého dieťaťa? Bol to stalinský typ a už mal pre svoj štýl vládnutia toľko skrytých nepriateľov okolo seba, že na vzplanutie revolúcie proti nemu zrejme stačil škrt zápalkou. A on to vedel. Naopak, Dieťa sa nebojí, ani o Márii s Jozefom nečítame, že by sa báli. Dôverujú a poslúchajú a k záchrane im to úplne stačí.

Trom kráľom však nestačilo nájdenie hviezdy, ani len konkrétne informácie. Potrebovali vidieť, dotknúť sa. A zázračná hviezda ich nepriviedla k cieľu, ba napokon ich viedla zle, iba k Herodesovi. Na nájdenie Dieťaťa popri hviezde z prírody potrebovali aj ohlásenie slova zo svätých Písem. Najprv človekom, ako sa to deje i dnes. A keď toto Slovo počúvli, potom im priamo Boh zvestuje, že sa majú vrátiť inou cestou.

Traja králi znamenajú nádej pre pohanov, nádej pre hľadajúcich a nádej pre intelektuálov. A nádej pre nás všetkých, aby sme cez Božie slovo lepšie objavili Boha.

sr. Dagmar Kráľová

facebook