Konferencie a prednášky

Letná škola jazykov Biblie – Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, Košice

Otváral nám Písma – TF Katolíckej univerzity, Košice

Otvárame dvere – TF Trnavskej univerzity

Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11 – RKBF UK v Bratislave


Letná škola jazykov Biblie

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV pripravili pre záujemcov aj tento rok Letnú školu biblických jazykov, ktorá sa uskutoční počas dvoch víkendov: 18.-19. 9. a 25.-27. 9. 2020 v Košiciach.

Lektormi budú biblisti Juraj Fénik a Matúš Imrich.

Bližšie informácie nájdete na LŠJB v Košiciach


Otváral nám Písma 

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach spolu s Gréckokatolíckou fakultou Prešovskej univerzity a inými inštitúciami pripravili medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Otváral nám Písma, ktorá sa uskutoční pri príležitosti konca Roku Božieho slova.

Konferencia je spojená s výstavou biblickej zbierky Michala Lapčáka.

Zoznam prednášok a hostí na Otváral nám Písma 

 


Otvárame dvere

Otvárame dvere je unikátny vzdelávací program venujúci sa medzináboženskému dialógu na poli židovskej a kresťanskej tradície, ktorý prebieha na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Spolupracuje na ňom viacero biblistov a odborníkov.

Jednotlivé prednášky sú aj voľne prístupné na Otvárame dvere


Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás v Roku Božieho slova v tomto letnom semestri srdečne pozýva na šesť biblických prednášok spojených s diskusiou pod názvom Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11. Stretnutia sa konajú raz do mesiaca vždy v posledný utorok mesiaca o 18:00 hod. v Aule fakulty.

Sporné kapitoly a účinné metódy chápania Svätého písma predstavuje ThDr. SSL. Jozef Jančovič, PhD.

pokračovať na článok