Konferencie a prednášky

Otvárame dvere – TF Trnavskej univerzity

Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11 – RKBF UK v Bratislave


Otvárame dvere

Otvárame dvere je unikátny vzdelávací program venujúci sa medzináboženskému dialógu na poli židovskej a kresťanskej tradície, ktorý prebieha na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Spolupracuje na ňom viacero biblistov a odborníkov.

Jednotlivé prednášky sú aj voľne prístupné na Otvárame dvere


Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás v Roku Božieho slova v tomto letnom semestri srdečne pozýva na šesť biblických prednášok spojených s diskusiou pod názvom Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11. Stretnutia sa konajú raz do mesiaca vždy v posledný utorok mesiaca o 18:00 hod. v Aule fakulty.

Sporné kapitoly a účinné metódy chápania Svätého písma predstavuje ThDr. SSL. Jozef Jančovič, PhD.

pokračovať na článok