Biblisti v médiách

Najbližšie uvidíte/počujete/čítate

Televízia LUX
Zajtra vás pozývame (16.3.2021) k TV LUX o 20,15h k cyklu televíznych duchovných cvičení Kroky viery – dnes s biblistom Jozefom Jančovičom na tému SVÄTÝ JOZEF A JEHO PORTRÉT VO SVÄTOM PÍSME. Čo vieme o sv. Jozefovi zo Svätého písma? Koľkokrát a na akých miestach sa spomína? Vieme ho pri čítaní Písma označiť za vzorného občana, či nábožného žida? Biblický ponor do osoby sv. Jozefa prinesie biblista Jozef Jančovič.

Videli ste/počuli/čítali

Televízia LUX
V pondelok 18.1.2021 diskutovali o sv. Jozefovi v relácii V Samárii pri studni na tému Rok svätého Jozefa biblista prof. František Trstenský a odborníčka na židovsko-kresťanské vzťahy Lucia Hidvéghyová. Žid, ktorý vychovával Božieho Syna a bol manželom Panny Márie, je v evanjeliách opísaný tak, že je pre dnešnú dobu mimoriadne inšpirujúcou postavou.


Rádio Lumen
V utorok 1.9.2020 o 20h v relácii rádia Lumen Duchovný obzor bol hosťom relácie prof. Anton Tyrol, predseda Rady KBD. Spolu s moderátorom relácie nám okrem iného priblížili aj činnosť Katolíckeho biblického diela.


Katolícke noviny
Monika Golianová FMA pre Katolícke noviny (30.8.2020) približuje čitateľom symboly Svätého písma a ich význam v príspevku Spoznávajme Sväté písmo cez symboly

Biblista Marek Vaňuš pre Katolícke noviny (12.7.2020) pripravil krátke zamyslenie nad Rokom Božieho slova, ktorý práve prežívame pod názvom Sväté písmo uchováva Božie slovo

Biblistka Dagmar Králová sa vo svojom príspevku v Katolíckych novinách (26.6.2020) zamýšľa nad úskaliami pri čítaní Svätého písma. Inšpiratívne čítanie, v ktorom sa nájde občas azda každý z nás.


Tv Lux
22.6.2020 na Tv Lux v relácii V Samárii (pri studni) biblisti Jozef Jančovič a Marek Vaňuš, priblížili život a poslanie apoštolov Petra a Pavla – Svätí Peter a Pavol, kniežatá apoštolov


Tv LUX:
2.03.2020 boli hosťami relácie V Samárii (pri studni) v televízii Lux gréckokatolícky kňaz Andrej Škoviera, absolvent Exodu90 Ján Miklášik a katolícki kňazi Marek Krošlák a Marek Vaňuš SVD, člen Rady KBD. Hosti sa spoločne zamýšľali nad významom pôstu, jeho mieste v živote kresťana, nad konkrétnymi formami pôstu a pod. Reláciu si môžete pozrieť na: Samária (pri studni)


Evanjelizačný dom Quo vadis
V Bratislave sa 13. 2. 2020 konala prezentácia nového prekladu Jánovho evanjelia s komentárom. V Roku Božieho Slova sa tak môžeme tešiť z diela, ktoré sa svojim prekladom snaží priblížiť dnešnej katolíckej verejnosti. Preklad je súčasťou projektu riešeného v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV a už teraz sa môžeme tešiť na plánovaný preklad Lukášovho evanjelia, ktorý má vyjsť koncom roka 2020. Na preklade spolupracovali viacerí biblisti zo Slovenska ale aj zo zahraničia v spolupráci s jazykovedcami zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Samotnú prezentáciu titulu si môžete pozrieť na Nový preklad Jánovho evanjelia


Rádio Lumen:
V roku Božieho slova bol hosťom relácie Od ucha k duchu v rádiu Lumen 8.2.2020 Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy a predseda Rady KBD. Spolu s moderátorom relácie o. Pavlom Jurčagom priblížili poslucháčom apoštolský list pápeža Františka Aperuit illis, ktorým sa ustanovuje slávenie Nedele Božieho slova. Celú reláciu si môžete vypočuť na tomto linku: Od ucha k duchu 08.02.2020


Denník Postoj:
Biblista Róbert Lapko sa v rozhovore z 26.1.2020 s Imrichom Gazdom rozprával o novom preklade Jánovho evanjelia, aké je pozadie vzniku nového prekladu, o tom, ako čítať Bibliu, aby nám prinášala duchovný úžitok. Celý rozhovor si viete pozrieť na Denník postoj


Rádio Lumen:
V utorok 14.1.2020 bol hosťom relácie Duchovný obzor v rádiu Lumen predseda Rady KBD Mons. Anton Tyrol a telefonicky sa s vysielaním spojil aj riaditeľ Katolíckeho biblického diela Anton Ziolkovský. V rozhovore sa postupne venovali otázkam významu Biblie a postupne prešli k samotnému ustanoveniu Nedele Božieho slova. Mons. Tyrol pripomenul tri podnety, ktoré vyšli od našich biskupov pre slávenie 3. nedele v cezročnom období ako Nedele Božieho slova a to výročie smrti sv. Hieronyma, 50.-te výročie vzniku Katolíckej biblickej federácie a list pápeža Františka Aperuit illis, ktorý v najbližších minútach viac priblížil. Redaktor relácie následne požiadal Mons. Tyrola, aby priblížil poslanie a význam Nedele Božieho slova a jej cieľ. V telefonickom rozhovore riaditeľ Katolíckeho biblického diela priblížil poslanie, význam a vízie Katolíckeho biblického diela, predstavil línie prežívania Roku Božieho slova a povzbudil poslucháčov k prehĺbeniu vzťahu s Božím slovom. Reláciu si môžete vypočuť na: Duchovný obzor 14.01.2020


Tv LUX:
13.1.2020 boli hosťami relácie Samária (pri studni) v televízii Lux bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, biblistka Lucia Hidvéghyová a členovia Rady KBD biblista Jozef Jančovič a biblistka sr. Dagmar Kráľová FMA. Spoločne sa zamýšľali nad významom Božieho slova v spoločnosti a v dejinách, ale aj o jeho význame pre každého hosťa osobitne. Diskutovali o knihách, ktoré sú súčasťou Božieho slova a ako sprostredkovať význam Božieho slova v dnešnej mediálne dobe, kde sú smartfóny takmer v každej ruke. Tu spomenuli viacero aplikácií, ktoré sú veľkým prínosom pre šírenie Božieho slova. Pozastavili sa nad možnosťami, ako ešte viac zvýrazniť Božie slovo počas liturgie a postupne prešli k sláveniu nedele Božieho slova, k jej vzniku, dôvodu a účelu, k významu správneho výkladu textov, ktoré znejú na sv. omši. Inšpiratívne predstavili viaceré možnosti práce so Svätým písmom a zodpovedali na niektoré otázky divákov. V závere na základe otázky jedného z poslucháčov jednotliví hostia uviedli svoje odporúčania pre tých, ktorí chcú prečítať celé Sväté písmo. Reláciu si môžete pozrieť na: Samária (pri studni)