Biblisti v médiách

Najbližšie uvidíte/počujete/čítate

Katolícke noviny
V najbližšej dobe máme možnosť prečítať si zamyslenie na tému „Božie Slovo a Sväté písmo“ od biblistu Mareka Vaňuša.

Videli ste/počuli/čítali

Tv Lux
22.6.2020 na Tv Lux v relácii V Samárii (pri studni) biblisti Jozef Jančovič a Marek Vaňuš, priblížili život a poslanie apoštolov Petra a Pavla – Svätí Peter a Pavol, kniežatá apoštolov

Tv LUX:
2.03.2020 boli hosťami relácie V Samárii (pri studni) v televízii Lux gréckokatolícky kňaz Andrej Škoviera, absolvent Exodu90 Ján Miklášik a katolícki kňazi Marek Krošlák a Marek Vaňuš SVD, člen Rady KBD. Hosti sa spoločne zamýšľali nad významom pôstu, jeho mieste v živote kresťana, nad konkrétnymi formami pôstu a pod. Reláciu si môžete pozrieť na: Samária (pri studni)


Evanjelizačný dom Quo vadis
V Bratislave sa 13. 2. 2020 konala prezentácia nového prekladu Jánovho evanjelia s komentárom. V Roku Božieho Slova sa tak môžeme tešiť z diela, ktoré sa svojim prekladom snaží priblížiť dnešnej katolíckej verejnosti. Preklad je súčasťou projektu riešeného v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV a už teraz sa môžeme tešiť na plánovaný preklad Lukášovho evanjelia, ktorý má vyjsť koncom roka 2020. Na preklade spolupracovali viacerí biblisti zo Slovenska ale aj zo zahraničia v spolupráci s jazykovedcami zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Samotnú prezentáciu titulu si môžete pozrieť na Nový preklad Jánovho evanjelia


Rádio Lumen:
V roku Božieho slova bol hosťom relácie Od ucha k duchu v rádiu Lumen 8.2.2020 Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy a predseda Rady KBD. Spolu s moderátorom relácie o. Pavlom Jurčagom priblížili poslucháčom apoštolský list pápeža Františka Aperuit illis, ktorým sa ustanovuje slávenie Nedele Božieho slova. Celú reláciu si môžete vypočuť na tomto linku: Od ucha k duchu 08.02.2020


Denník Postoj:
Biblista Róbert Lapko sa v rozhovore z 26.1.2020 s Imrichom Gazdom rozprával o novom preklade Jánovho evanjelia, aké je pozadie vzniku nového prekladu, o tom, ako čítať Bibliu, aby nám prinášala duchovný úžitok. Celý rozhovor si viete pozrieť na Denník postoj


Rádio Lumen:
V utorok 14.1.2020 bol hosťom relácie Duchovný obzor v rádiu Lumen predseda Rady KBD Mons. Anton Tyrol a telefonicky sa s vysielaním spojil aj riaditeľ Katolíckeho biblického diela Anton Ziolkovský. V rozhovore sa postupne venovali otázkam významu Biblie a postupne prešli k samotnému ustanoveniu Nedele Božieho slova. Mons. Tyrol pripomenul tri podnety, ktoré vyšli od našich biskupov pre slávenie 3. nedele v cezročnom období ako Nedele Božieho slova a to výročie smrti sv. Hieronyma, 50.-te výročie vzniku Katolíckej biblickej federácie a list pápeža Františka Aperuit illis, ktorý v najbližších minútach viac priblížil. Redaktor relácie následne požiadal Mons. Tyrola, aby priblížil poslanie a význam Nedele Božieho slova a jej cieľ. V telefonickom rozhovore riaditeľ Katolíckeho biblického diela priblížil poslanie, význam a vízie Katolíckeho biblického diela, predstavil línie prežívania Roku Božieho slova a povzbudil poslucháčov k prehĺbeniu vzťahu s Božím slovom. Reláciu si môžete vypočuť na: Duchovný obzor 14.01.2020


Tv LUX:
13.1.2020 boli hosťami relácie Samária (pri studni) v televízii Lux bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, biblistka Lucia Hidvéghyová a členovia Rady KBD biblista Jozef Jančovič a biblistka sr. Dagmar Kráľová FMA. Spoločne sa zamýšľali nad významom Božieho slova v spoločnosti a v dejinách, ale aj o jeho význame pre každého hosťa osobitne. Diskutovali o knihách, ktoré sú súčasťou Božieho slova a ako sprostredkovať význam Božieho slova v dnešnej mediálne dobe, kde sú smartfóny takmer v každej ruke. Tu spomenuli viacero aplikácií, ktoré sú veľkým prínosom pre šírenie Božieho slova. Pozastavili sa nad možnosťami, ako ešte viac zvýrazniť Božie slovo počas liturgie a postupne prešli k sláveniu nedele Božieho slova, k jej vzniku, dôvodu a účelu, k významu správneho výkladu textov, ktoré znejú na sv. omši. Inšpiratívne predstavili viaceré možnosti práce so Svätým písmom a zodpovedali na niektoré otázky divákov. V závere na základe otázky jedného z poslucháčov jednotliví hostia uviedli svoje odporúčania pre tých, ktorí chcú prečítať celé Sväté písmo. Reláciu si môžete pozrieť na: Samária (pri studni)