Komentáre k textom na 9. nedeľu cez rok „B“

Komentáre k textom na 9. nedeľu cez rok „B“

1. čítanie: Dt 5,12-15 Posolstvom tejto lekcie je príkaz svätiť siedmy deň. Tento príkaz je súčasťou Desatora Božích prikázaní a v izraelskom náboženskom systéme znamenal podstatnú charakteristiku ich náboženstva vôbec. Nech nás neprekvapuje, že židia svätili sobotu, kým kresťania prešli na slávenie...
read more
LETNÁ BIBLICKÁ ŠKOLA – Jánova apokalypsa – zrkadlo a nádej pre Cirkev (24.-28. júl 2024)

LETNÁ BIBLICKÁ ŠKOLA – Jánova apokalypsa – zrkadlo a nádej pre Cirkev (24.-28. júl 2024)

LETNÁ BIBLICKÁ ŠKOLA Téma: Jánova apokalypsa – zrkadlo a nádej pre Cirkev. Ako má dnes cirkevné spoločenstvo čítať a chápať Knihu zjavenia. Prednášajúci: Peter Olas –  Biblista a kňaz pracuje na doktorskej práci z biblickej teológ...
read more
No Image

LETNÁ BIBLICKÁ ŠKOLA – Jánova apokalypsa – zrkadlo a nádej pre Cirkev (24.-28. júl 2024)

LETNÁ BIBLICKÁ ŠKOLA Téma: Jánova apokalypsa – zrkadlo a nádej pre Cirkev. Ako má dnes cirkevné spoločenstvo čítať a chápať Knihu zjavenia. Prednášajúci: Peter Olas –  Biblista a kňaz pracuje na doktorskej práci z biblickej teológ...
read more
No Image

BIBLICKÉ IMPULZY II. ročník, máj 2024

  Biblické impulzy -Máj 2024-1
read more
2. veľkonočná nedeľa (Nedeľa Božieho milosrdenstva) rok „B“

2. veľkonočná nedeľa (Nedeľa Božieho milosrdenstva) rok „B“

1. čítanie: Sk 4,32-35 Dnešné prvé čítanie naoko vyznieva ako istý druh súhrnu, v ktorom autor Skutkov apoštolov referuje o spoločnom živote prvých kresťanov. Schválne zdôrazňujeme slovko „naoko“. To preto, že súhrn znamená vo všeobe...
read more
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (rok „B“)

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (rok „B“)

Prvé čítanie: Sk 10,34a.37-43 Prvé čítanie Veľkonočnej nedele pochádza z reči apoštola Petra v dome stotníka Kornélia v Cézarei prímorskej pri príležitosti Kornéliovho obrátenia. Ide o jednu z kerygmatických rečí Skutkov apoštolský...
read more
No Image

Kurz lektorov I. – 02.03. 2024 Čierne Kľačany

read more
No Image

BIBLICKÉ HRY

SPOLOČENSKÁ HRA – HRDINOVIA BIBLIE Dávame vám do pozornosti zábavno-náučnú spoločenskú hru, vhodnú pre rodiny ale aj pre erkárov, biblické krúžky, stretká alebo na vyučovanie ako katechetickú pomôcku. Hra otestuje vašu pozornosť a ve...
read more