header image
Novinka
  • List Rimanom – nový preklad - Dávame do vašej pozornosti nový preklad Listu Rimanom, na ktorom spolupracovalo viacero autorov, vedcov a biblistov. Jedná sa o v poradí tretí preklad v danej edícii – v predchádzajúcich rokoch vyšiel podobne preklad Jánovho a Lukášovho evanjelia. Nový preklad Listu Rimanom z gréčtiny do spisovnej slovenčiny v sebe taktiež zahŕňa...

pripravujeme

[ View All ]

Habakuk: ako premeniť sklamanie na radosť. Sofoniáš: ako premeniť hnev...

Téma: Habakuk: ako premeniť sklamanie na radosť. Sofoniáš: ako premeniť hnev na radosť Prednášajúci: biblisti Bohdan Hroboň a Miroslav Varšo Miesto: Exercičný dom Spoločnosti Božieho slova, Nitr...

Ako bolo, je a bude! Múdrosť a nádej z Gn...

Nakoľko sa termín nenaplnil, bibl. víkend je žiaľ ZRUŠENÝ Téma: Ako bolo, je a bude! Múdrosť a nádej z Gn 1–11 Blok textov v úvode Knihy Genezis je notoricky známy. Nie je učebnicou fyziky ani ...

komentáre k nedeľným čítaniam

[ View All ]

Komentár k textom na 2. adventnú nedeľu cez rok „B“

Prvé čítanie: Iz 40,1-5.9-11 Toto Izaiášovo proroctvo sa uskutočnilo, keď perzský kráľ Kýros dovolil Židom, násilne presídleným do Babylonu, aby sa vrátili do svojej vlasti. Hlavným posolstvom ...

Komentár k textom na 1. adventnú nedeľu cez rok „B“

Nádej – hlavná čnosť adventu. Prvé čítanie: Iz 63,16b-17,19b; 64,1.2b-7 Tento prvý adventný úryvok vyjadruje hlboké vedomie, že sa Pánov ľud dopustil osobných hriechov. Podľa neho nie tak neš...

činnosť biblistov na slovensku

[ View All ]

Nasledovníci či svätí?

Dávame do vašej pozornosti adventný víkend s Bibliou, ktorý organizuje Cleopas, o. z. v spolupráci s RKCMBF UK. Víkend sa uskutoční v dňoch 8. – 10. decembra 2023 v Dome Xaver v Badíne. Ide o bibli...

Výstava – Z Jeruzalema ku všetkým národom

Dávame do vašej pozornosti krásnu výstavu pátrov redemptoristov v Bratislave pod názvom Z Jeruzalema ku všetkým národom. Svedectvá o počiatkoch kresťanstva. Do konca novembra 2023 je na nej možné ...

Biblia: Kniha kníh a jej príbeh

Po úspechu výstavy biblických artefaktov a cyklu prednášok vo Vranove nad Topľou sa podobné podujatie pripravuje aj v Ružomberku. Viac o akcii vo Vranove sa dozviete tu. Centrum pre štúdium biblickéh...

Cesta dejinami Izraela

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Slovenský katolícky kruh pozývajú záujemcov na prednášku doc. Petra Juhása Cesta dejinami Izraela: Predstavenie vybraných izraelských ar...

Pápežská biblická komisia - dokumenty

[ View All ]

Inšpirácia a pravda Svätého písma

Pápežská biblická komisia Inšpirácia a pravda Svätého písma Slovo, ktoré pochádza od Boha a hovorí o Bohu pre spásu sveta Obsah Predhovor Všeobecný úvod 1. Liturgia slova a jej eucharistický ko...

Biblia a morálka

… pripravujeme

Interpretácia Biblie v Cirkvi

Židovský ľud a jeho Sväté písma v kresťanskej Biblii

OD SEELISBERGU PO JERUZALEM A RÍM  Dokumenty židovsko-kresťanského dialógu  SPOLOK SVÄTÉHO VOJTECHA TRNAVA 2018 Táto publikácia je výsledkom spolupráce komisií Konferencie biskupov Slovenska a Ús...