Kurz lektorov v Bratislave

Katolícke biblické dielo v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK a Bratislavskou arcidiecézou usporiadali v Aule RKCMBF Kurz lektorov.
Program začal sv. omšou v katedrále sv. Martina, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.
Po registrácii účastníkov nasledovali prednášky doc. Jozefa Jančoviča, dp. Vladimíra Kiša a doc. Evy Žilinekovej.
Na záver dostali účastníci kurzu certifikát.

Ďakujeme za spoločne strávený čas a veríme, že kurz bol prínosom pre lektorov farností a že počuté sa pretaví aj do lektorskej služby.

Fotografie na Človek a viera

facebook