Kurz lektorov a žalmistov – online

Katolícke biblické dielo pozýva záujemcov na online Kurz lektorov, ktorý sa uskutoční 19.2.2022 pod vedením prof. Antona Tyrola v čase od 8.30 hod. – 11.30 hod.

Program kurzu:
Dejiny vzniku a štruktúra lekcionárov (R. Bodziony)
– Odborná a technická stránka prednesu liturgických textov (D. Jurašková)
– Význam a služba lektora počas bohoslužby a duchovný život lektora (A. Tyrol)
– Potreba porozumenia biblického textu, spirituálny rozmer služby lektora (A. Tyrol / F. Trstenský)

Kurz bude prebiehať prostredníctvom aplikácie ZOOM. Prihlasovacie údaje dostane každý registrovaný účastník deň pred konaním online Kurzu lektorov (t.j. 18.2.2022).

Registračný poplatok 3€ prosíme uhradiť na č. účtu SK63 0200 0000 0000 6133 3562 (VÚB)

Zároveň je možnosť pre registrovaných účastníkov objednať si titul Kurz lektorov a Služba lektora spolu v zvýhodnenej cene 10€ (v cene je zahrnuté už aj poštovné), či iné tituly z nášho vydavateľstvo v zvýhodnených cenách – záujem uveďte prosím v poznámke pri registrácii.

 

Registračný formulár:

 

facebook