Vytlačiť

Škola Biblie ponúka základné oboznámenie sa s Bibliou a jej obsahom formou prednášok, prezentácii, čítania a štúdia biblických textov, Lectio divina a rôznymi zážitkovými formami. Štúdium prebieha na úrovni skupinovej, na úrovni malých skupín a na osobnej úrovni.

Škola vedie k vytváraniu spoločenstva liturgického ale aj k prehlbovaniu medziľudských vzťahov.

OBSAHOM ŠTÚDIA ŠKOLY BIBLIE JE:

 

ČO JE CIEĽOM ŠKOLY BIBLIE?

 

PRE KOHO JE ŠKOLA BIBLIE?

 

Je dôležité, aby účastníci Školy Biblie mali aspoň základný prehľad o Biblii – čo je to Biblia, rozdelenie na Starý a Nový zákon, rozdiel medzi nimi, … – a aby  (viac menej) pravidelne čítali Sväté Písmo osobne. Najdôležitejším kritériom však je túžba viac poznať svojho Boha a Jeho Slovo spásy.

 

KTO ŠKOLU BIBLIE PRIPRAVUJE?

Prípravný tím, ktorý zodpovedá za prípravu a následne realizáciu projektu, tvoria:

  1. Mgr. Branislav Kožuch, riaditeľ Oravského centra mládeže – koordinátor projektu
  2. ThLic. Peter Nákačka, riaditeľ Katolíckeho biblického diela – odborný koordinátor
  3. doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. – garant Biblickej školy pre biblickú teológiu
  4. sr. Mgr. Daniela Monika Promčáková, OP – garant Biblickej školy pre metodiku školy

Viac informácií nájdete na www.skolabiblie.sk