Nedeľa Božieho slova

nedela Bozieho slova logo

Nedeľa Božieho slova

Čítaj viac ...

Komentáre

rok bozieho slova logo

Rok Božieho slova

Komentáre

Čítaj viac ...

Rok Božieho slova

plagat Genezis

Aktivity v Roku Božieho slova

Čítaj viac ...

Knihy v r. Božieho slova

rozpravaj-mi-o-biblii 

Rozprávaj mi o Biblii

Čítaj viac ...

KBD v médiách

logo final3 

KBD v médiách

Čítaj viac ...

Škola Biblie ponúka základné oboznámenie sa s Bibliou a jej obsahom formou prednášok, prezentácii, čítania a štúdia biblických textov, Lectio divina a rôznymi zážitkovými formami. Štúdium prebieha na úrovni skupinovej, na úrovni malých skupín a na osobnej úrovni.

Škola vedie k vytváraniu spoločenstva liturgického ale aj k prehlbovaniu medziľudských vzťahov.

OBSAHOM ŠTÚDIA ŠKOLY BIBLIE JE:

 •  knihy Starého a Nového zákona prezentované študentom školy tak, aby sa pre nich Biblia stala knihou ich života, ktorá im pomáha stretnúť sa s Bohom, počúvať Boha a rozumieť jeho slovu a hľadať v Božom slove odpovede na životné otázky
 • biblické postavy, muži a ženy Biblie a ich príbeh, v ktorom môžeme poznávať Boží plán a nekonečnú lásku Boha
 • Evanjelium je najpodstatnejšou časťou štúdia  a najdôležitejšou osobnosťou Biblie je sám Boží Syn, s ktorým sa cez stránky Biblie môžeme osobne stretnúť
 • osobné štúdium a meditácia Božieho slova, práca v skupinách a zážitková forma štúdia ako dramatizácia biblických príbehov, kreslenie a iné kreatívne metódy na prehlbovanie poznatkov

 

ČO JE CIEĽOM ŠKOLY BIBLIE?

 • Naučiť základnému poznávaniu Biblie
  • Viesť k vytváraniu osobného vzťahu ku Svätému Písmu
  • Učiť čítať a meditovať Božie Slovo, ktoré je živé a a má moc premieňať  život
  • Učiť poznávať a cítiť, že cez čítanie a štúdium Božieho Slova sa dôverne stretávame so živým Bohom
  • Pripraviť absolventov BŠ na odovzdávanie a sprostredkovanie poznania Biblie iným
   •  Viesť Lectio divina a organizovanie Biblických krúžkov vo farnostiach
   • Podporovanie čítania a poznania Biblie vo farnostiach

 

PRE KOHO JE ŠKOLA BIBLIE?

 • Mladí ľudia od 18 do 30 rokov, ktorí už majú určitú – aspoň základnú – skúsenosť s čítaním Biblie (výnimočne starší na základe individuálneho dohovoru)
 • Absolventi DAŠ alebo podobných programov zameraných na formovanie mladého človeka
 • členovia rôznych mládežníckych katolíckych spoločenstiev
 • vedúci spoločenstiev, animátori, vedúci biblických krúžkov vo farnostiach

 

 • AJ PRE TEBA!!!

Je dôležité, aby účastníci Školy Biblie mali aspoň základný prehľad o Biblii – čo je to Biblia, rozdelenie na Starý a Nový zákon, rozdiel medzi nimi, … – a aby  (viac menej) pravidelne čítali Sväté Písmo osobne. Najdôležitejším kritériom však je túžba viac poznať svojho Boha a Jeho Slovo spásy.

 

KTO ŠKOLU BIBLIE PRIPRAVUJE?

Prípravný tím, ktorý zodpovedá za prípravu a následne realizáciu projektu, tvoria:

 1. Mgr. Branislav Kožuch, riaditeľ Oravského centra mládeže – koordinátor projektu
 2. ThLic. Peter Nákačka, riaditeľ Katolíckeho biblického diela – odborný koordinátor
 3. doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. – garant Biblickej školy pre biblickú teológiu
 4. sr. Mgr. Daniela Monika Promčáková, OP – garant Biblickej školy pre metodiku školy

Viac informácií nájdete na www.skolabiblie.sk

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top