Vytlačiť
Publikačná činnosť KBD Svit

1. Braulik, G. - Lohfink, N.: Kde sú dnes proroci? 1997
2. Tyrol, A.: Poznámky k štúdiu biblickej exegézy, 1999
3. Knapík, J.: Dnešné pohľady na umučenie nášho Pána Ježiša Krista, 2000
4. Kekelák, J.: Cesta k poznávaniu existencie Boha po stopách Tomáša Akvinského, 2000
5. Vaľko, S. - Mezovský, Z.: Služba lektora a žalmistu, 2000
6. Tyrol, A.: Všeobecný úvod do biblického štúdia, 2000
7. Tyrol, A.: Všeobecný úvod do historických kníh Starého zákona, 2000
8. Holubkovič, Š.: Dejiny farnosti Svit, 2001
9. Braulik, G.: Civilizácia lásky, 2001
10. Tyrol, A.: Prorok Jonáš, 2001
11. Tyrol, A.: Bariéra medzi vedeckou exegézou a duchovným životom?, 2001
12. Braulik. G.: Rozumieť Starému zákonu, 2002
13. Hoffsümmer, W.: 99 detských kázní, 2002
14. Stock, K.: Ježišova radostná zvesť, 2003
15. Tyrol, A. (zost.): Svätá zem, 2003
16. Kępka, J.: Desať rokov biblického diela na Slovensku, 2004
17. Banaszek, A.: Od stvorenia po Krista, 2005
18. Vanni, U.: Opojenie Duchom, 2005
19. Tyrol, A.: Lectio divina, 2005
20. Štrba, B. (zost.): Studia Biblica Slovaca 2005
21. Fedor, P. (zost.): Sväté písmo a Boží kult, 2006
22. Trstenský, F.: Aby si poznal spoľahlivosť učenia, 2006
23. Trstenský, F.: Na ceste do Damasku, 2007
24. Tyrol, A. (zost.): Kurz lektorov a žalmistov, 2007
25. Učebné osnovy z predmetu Katolícke náboženstvo pre gymnáziá so štvorročným štúdiom zriadené Katolíckou cirkvou: Pracovná skupina pri KU v Ružomberku, pre KBS vydalo KBD Svit 2007