Vytlačiť
Informácie o kurzoch lektorov II
 
Vedenie KBD vo Svite v úzkej spolupráci s členmi svojej Rady KBD za jednotlivé diecézy nadviazalo na doterajšiu spoluprácu pri organizovaní kurzov lektorov a od začiatku roka 2010 organizuje kurzy lektorov druhého stupňa. Podobne ako v prípade prvej série, aj  pre druhý stupeň formácie pripravilo manuál s názvom Služba lektora, čo predstavuje základnú pomôcku pre účastníkov kurzu. Kurzy sú opäť jednodňové a organizované sú približne o frekvencii raz za mesiac. Doteraz bolo uskutočnených sedem kurzov a plánované sú ďalšie. Do základnej zostavy prednášateľov patria: ThLic. Pavol Zvara (Nitra) - liturgický blok, doc. Eva Žilineková (Bratislava) - odborná stránka prednesu, prof. Anton Tyrol (Spiš) - porozumenie biblických textov, doc. František Trstenský (Spiš) - biblická spiritualita.

Štatistika jednotlivých kurzov II.:

poradie          dátum                     miesto kurzu                                                  počet účastníkov            diecéza

1.

13.2. 2010

Stredná stavebná škola Prievidza

90

Banská Bystrica

2.

20.3.2010

Teologická fakulta KU Košice

163

a-diecéza Košice

3.

8.5.2010

Kinosála Nová Baňa

79

Banská Bystrica

4.

29.5.2010

Kňazský seminár Nitra

93

Nitra

5.

19.6.2010

RK CMBF UK Bratislava

53

a-diecéza Bratislava

6.

18.9.2010

Kňazský seminár Nitra

68

Nitra

7.

9.10.2010

Kultúrny dom Myjava

38

a-diecéza Bratislava

 8.  20.11.2010    Stará Ľubovňa, CZŠ sv. Cyrila a Matoda   87   Spiš, Košice

Štatistika lektorských kurzov I.:

poradie           dátum                              miesto kurzu                                                    počet účastníkov a diecéza

1.

19.-20.5. 2007

Formačný dom Skala Svit

41- Spišská diecéza

2.

9.-10.6. 2007

FF KU Ružomberok

23- Spišská diecéza

3.

29.9. 2007

TF KU Košice

68- Košická arcidiecéza

4.

13.10. 2007

RKFU Bojnice

72 - Banskobystrická diecéza 

5.

3.11. 2007

Združená ZŠ Humenné

82 - Košická arcidiecéza 

6.

17.11. 2007

RKFU Nová Baňa

103 - Banskobystrická diecéza 

7.

1.12. 2007

Katolícky kruh Bardejov

71 - Košická arcidiecéza

8.

19.1. 2008

Past. centrum B. Bystrica 

105 – Bansko-bystrická diecéza 

9.

23.2. 2008

Pastoračné centrum Banská Bystrica

88 – Bansko-bystrická diecéza

10.

5.4. 2008

Zákl. cirk. škola Martin

67 – Žilinská a Bansko-bystrická diecéza

11.

03.05.2008

Pastoračné centrum Lučenec

74 – Rožňavská diecéza

12.

31.05.2008

UK CMBF TI - Bratislava

112 – Bratislavská arcidiecéza

13.

august-sept. 2008

Farnosť – Oravská Polhora

28 – Spišská diecéza

14.

25.10.2008

Kňazský seminár Nitra

142 – Nitrianska diecéza

15.

22.11.2008.

Arcibiskupský úrad Trnava

89 – Trnavská arcidiecéza

16.

13.12.2008

Pastoračné centrum Žilina-Vlčince

56 – Žilinská diecéza

17.

31.1.2009

Cirk. zdravotnícka škola Čadca

42 – Žilinská diecéza

18.

21.2.2009

Kňazský seminár Nitra

108 – Nitrianska diecéza

19.

14.3.2009

Katolícky dom Považská Bystrica

132 – Žilinská diecéza

 20.  30.5.2009   Rajecké Teplice, MsÚ   66 - Žilinská diecéza 
 21.  19.9.2009   Brezno, ZŠ  56 - Rožňavská diecéza
 22.  24.10.2009  Dubnica nad Váhom, Katolícky dom  26 - Žilinská diecéza
 23.  28.11.2009  Hronský Beňadik, Kult. dom  109 - diecézy: T, N, BB
 24.  16.1.2010  Senec  34 - arcidiecéza Trnava
 25.  27.3.2010   Smižany 

 46 - diecéza Spiš

 26.  3.-8.-15.-19.X. 2010  Huncovce   26 - diecéza Spiš