Vytlačiť

Katolícke biblické dielo v týchto dňoch vydáva publikáciu s názvom „Pavlove listy z väzenia“, ktorej autorom je biblista František Trstenský. Je venovaná exegeticko-teologickej analýze štvorice novozákonných listov Filipanom, Filemonovi, Kolosanom a Efezanom, ktoré apoštol národov poslal z väzenia.

Analýza každého zo štvorice listov je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť predstavuje historické okolnosti, otázku autorstva, miesto a čas kompozície, literárnu štruktúru a osobitosti konkrétneho listu. Druhá časť rozoberá jednotlivé verše, pričom sa pozornosť sústreďuje na obsah a použitú literárnu formu, štruktúry, slová a obrazy. Cieľom publikácie je vysvetliť význam biblického textu v jeho historickom kontexte s dôrazom na teologické posolstvo pre súčasného čitateľa. Súčasťou publikácie je aj CD s dĺžkou 64 min. s úvahami autora knihy o prínose apoštola Pavla pre prvotné a súčasné kresťanstvo. Záujemcovia si môžu knihu zakúpiť prostredníctvom Katolíckeho biblického diela za cenu 6,- Eur.

Tento titul je už vypredaný.

€6,00
Množstvo: