Jeden z členov rady KBD, biblista František Trstenský, pripravil pomôcku pri štúdiu biblickej gréčtiny s názvom „1000 najčastejších slov Nového zákona.“ Na 1000 kartičkách s veľkosťou vizitky sa na jednej strane nachádza grécke slovíčko a frekvencia ako často sa uvádza v Novom zákone.