Vytlačiť

"Božie slovo stojí v centre nášho poslania". Tieto slová zazneli v homíli otca kardinála Luisa Antonia Tagleho, ktorú slávil pri Slávnosti Božieho slova v Ružomberku 26. mája toho roku. Sú zároveň pozvaním prehlbovať naše poznanie Božieho slova, aby sme mohli autenticky žiť naše kresťanské poslanie. V úvode svojej prednášky - vychádzajúc z konštitúcie Dei Verbum - zasa položil zopár otázok, medzi nimi aj tieto: "Je Sväté Písmo a Tradícia najvyšším pravidlom viery pre nás? (DV 21) Stali sa kňazi a pastorálni spolupracovníci viac usilovnými v čítaní, štúdiu Božieho slova a modlitbe s ním (DV 25)?"

Odpoveďou na tieto výzvy je aj tohoročná ponuka KBD, ktoré Vás pozýva na 4. ročník Letnej biblickej školy "Išpirácia & orientácia". Je pozvánkou pre všetkých, ktorí chcú rásť v poznaní Božieho slova a cez štúdium prehĺbiť svoj vzťah so Slovom, ktoré sa stalo telom.

Tohoročnou témou "Ako sa Pilát dostal do Biblie a do kréda. Judaizmus od Alexandra Veľkého až po židovskú vojnu" nás bude sprevádzať RnDr. Adrián Kacián M.A., Phd. Letná biblická škola sa bude konať v priestoroch kňazského seminára Františka Xaverského v Badíne od 29.8.2018 do 2.9.2018.

V prípade záujmu sa zaregistrujte najneskôr do 22.8.2018 (registračný formulár dole).

 

 

Program sa začne v stredu 29.8.2017 o 18.00 hod. sv. omšou a ukončí sa v nedeľu 2.9.2017 obedom (cca. 13.30 )

Najnižší vek účastníkov je 18 rokov. 

Cena pobytu: 

124,- Eur ubytovanie v jednolôžkovej izbe

116,- Eur ubytovanie v dvojlôžkovej izbe

98,- Eur ubytovanie v troj-lôžkových izbách

Poplatok zahrňa ubytovanie, celodennú stravu (4 dni: od večere v stredu, do obeda v nedeľu), organizačné náklady a honorár. Poplatok môžete uhradiť na číslo účtu KBD:

IBAN: SK6302000000000061333562   BIC-SWIFT: SUBASKBX (VS: 082018 a do údajov pre prijímateľa napíšte LBS - priezvisko) alebo v hotovosti na mieste.

Ak by financie mali byť prekážkou pre účasť na programe, prosím, kontaktujte nás.

Počet účastníkov max. cca. 66 osôb (podľa požiadaviek ubytovania)

Doneste si Sväté Písmo a poznámkový blok.

Na stretnutí bude možnosť zakúpiť si publikácie vydané KBD.

Registrácia tu: Formulár pre registráciu