Vytlačiť

Oravské centrum mládeže v Trstenej v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom pripravilo ročný biblický kurz s názvom Škola Biblie. Podnetov pre takýto projekt bolo hneď viacero. Jednak je to výzva  svätého otca Benedikta XVI.: „Musíme pomáhať mladým, aby nadobudli dôverný a blízky vzťah k Svätému písmu, aby sa stalo akoby kompasom ukazujúcim cestu, ktorou majú kráčať“ (VD 104).

Tieto slová nám kladie na srdce Benedikt XVI. v záverečnom dokumente Synody o Božom slove, počas ktorej synodálny otcovia vyjadrili vrúcne prianie, aby vyniklo ústredné miesto Svätého písma v cirkevnom živote a aby celá pastorácia bola biblicky animovaná (porov. VD 73). K ďalším podnetom patrí príprava na oslavu jubilea príchodu sv. Cyrila a Metoda, blížiaca sa synoda o novej evanjelizácii, ako aj začínajúci rok viery.

 

Zdá sa teda, že nastal „kairos“ na založenie biblickej školy, ktorá by sa mala stať predovšetkým školou viery, a to nielen pre mladých, ale aj pre jej organizátorov a lektorov. Zároveň by mala mladým ľuďom pomôcť získať viaceré kompetencie: nielen odborné, ale aj kompetencie orientovať sa v neprehľadnom postmodernom svete, pretože mladí budú mať možnosť spoznať bližšie Sväté písmo – akúsi vedu o rozlišovaní duchov. Napokon absolventi získajú aj „prekladateľské“ kompetencie, vďaka ktorým podobne, ako kedysi Cyril a Metod, dokážu ohlásiť a vysvetliť Sväté písmo v jazyku, ktorému rozumie svet dnešných mladých a stanú sa tak prvými evanjelizátormi súčasnej mládeže.

Viac informácií o celom projekte, ako aj možnosť zaregistrovať sa nájdete TU. Registrácia končí 30. júla 2012.