Vytlačiť

Pilotný ročník Školy Biblie dospel do posledného „skúšobného“ víkendu. Uskutočnil sa 24. 5 - 26. 5. 2013 v Ústi nad Priehradou. Absolventi nedostali certifikát zadarmo. V piatok museli zvládnuť vedomostný test  a úspešne prezentovať svoje záverečné práce. Sobota, ako zvyčajne, bola otvorená aj širokej verejnosti. Hlavnú tému - Evanjeliá sv. Lukáša a Jána  sprístupnil prítomným  ThDr. Branislav Kľuska, PhD, a to nielen prednáškou, ale aj inými formami práce s biblickým textom. Účastníci pracovali s textami z Lukášovho a Jánovho evanjelia pomocou rôznych zaujímavých metód , medzi ktorými predovšetkým zaujala pomerne nová s názvom „Bibliológ“. Vyvrcholenie dňa sa udialo vo sv. omši spojenej s odovzdávaním certifikátov, ktorú celebroval Mons. prof. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy spolu s doc. Františkom Trstenským, odborným garantom Školy Biblie a s koordinátormi projektu P. Nákačkom a B. Kožuchom.  Sobotňajší večer zavŕšila slávnostná večera.

Pilotný projekt Školy Biblie sa zdarne zakončil nedeľnou sv. omšou a celkovým zhodnotením. A tak prví absolventi môžu ponúknuť svoje služby vo farnostiach, spoločenstvách či iných katolíckych inštitúciách.