Komentáre

rok bozieho slova logo

Rok Božieho slova

Komentáre

Čítaj viac ...

Knihy v r. Božieho slova

rozpravaj-mi-o-biblii 

Rozprávaj mi o Biblii

Čítaj viac ...

Hrdinovia Biblie

biblická spoločenská hra

Čítaj viac ...

Liturgický kalendár

rok bozieho slova logo1. čítanie: Iz 49,3.5-6

Úryvok z druhej piesne o Pánovom služobníkovi (Iz 49,1-6) vytvára prepojenie s predošlou nedeľou, kde v prvom čítaní zazneli verše prvej piesne (Iz 42,1-4.6-7). V komentári pred týždňom bola spomenutá možná kolektívna i individuálna identifikácia „služobníka“. Oba aspekty vychádzajú na povrch i v druhej piesni. Najprv je služobník identifikovaný ako „Izrael“, potom dostáva črty jednotlivca, ktorý vydáva svedectvo o svojom povolaní a poslaní. Bolo tiež spomenuté, že evanjeliá čítajú Ježišovu službu v perspektíve uskutočnenia Izaiášových slov o Pánovom služobníkovi.

Stojí však za to pripomenúť si pôvodný kontext úryvku. Počnúc od kap. 40 sa v Izaiášovom spise otvára nová kapitola proroctva, pripisovaná novej situácii. Kým v prvej časti hlas proroka nalieha na svedomie ľudu prísnym „beda“ (Iz 1,4) a upozorňuje na blížiace sa nebezpečenstvo nešťastia, druhá časť sa nesie v duchu výzvy „potešujte“ (Iz 40,1), pozvania posilniť a vliať novú nádej. Tak i slová Pánovho služobníka – v druhej piesni hovorí totiž on sám v prvej osobe – ústia do povzbudenia, ktoré rozširuje dar spásy do univerzálnych rozmerov. Pánov služobník bude „svetlom národov“, aby Božia spása „siahala až do končín zeme“.

Čítať ďalej...

rok bozieho slova logo1. čítanie: Iz 42,1-4.6-7

V druhej časti spisu proroka Izaiáša sa nachádzajú štyri tzv. piesne o Pánovom služobníkovi. Ide o hymnické opisy postavy, ktorá dokonale plní Božiu vôľu v prospech vyvoleného ľudu, a jeho pôsobenie dokonca presahuje hranice Izraela [„...právo prinesie národom“; „na jeho zákon čakajú ostrovy“]. Začiatok kap. 42 je prvou zo štyroch piesní. Boh v nej cez svätopisca predstavuje postavu svojho služobníka ako postavu nádeje, toho, kto obnoví spravodlivosť a zmluvný vzťah s Bohom. Z kontextu nie je zrejmé, či ide o konkrétneho jednotlivca alebo kolektívnu metaforu celého vyvoleného národa. Často totiž výrazom „môj [Pánov] služobník“ prorok označuje kolektívne celý Izrael (Iz 41,8-9; 44,1-2.21).

Čítať ďalej...

rok bozieho slova logoMt 2, 1 - 12

Zdá sa, že traja králi rozumeli hviezdam lepšie ako politike. Veď o radu, kde nájsť novonarodeného Kráľa, išli priamo do tlamy levovej, k Herodesovi v Jeruzaleme . Akoby sa všetko dôležité malo diať práve tam. A skutočne, tam sa udeje slávnostné zvestovanie narodenia Mesiáša. Podobne i Lukáš použije kontrast medzi impozantným, anjelmi ohláseným príchodom Mesiáša pastierom a skromnou maštaľou. Obaja poukazujú na paradox spásy: veľké veci sa dejú v skromných podmienkach.

Čítať ďalej...

rok bozieho slova logoLk 2, 16 – 21

Na vianočných pastierov sme si už zvykli. Uvažujeme o ich chudobe, jednoduchosti a privilegovanosti pri stretnutí s božským Dieťaťom. No evanjelistovi Lukášovi išlo o viac, ako predstaviť pastiersku pokoru. Ich prítomnosťou pri jasliach chcel poukázať na to, že práve na tomto Dieťati sa splnili prísľuby dané už Dávidovi, že sa narodilo nielen v jeho rodisku, ale je aj potomkom tohto pastierskeho kráľa. A pastierskych patriarchov.

Prečo je identita pastiera tak silno prítomná v židovstve, kresťanstve a napokon aj v zasvätenom živote!? Zrejme to nebude nálepka z tradície...

Čítať ďalej...

rok bozieho slova logoMt 2, 13 – 15; 19 – 23.

 

Niektoré historické fakty z úvodu Matúšovho evanjelia sú evidentne hodnoverné: charakter Herodesa Veľkého, záujem židov o astrológiu, opis Egypta ako útočiska pre židov. No presná historickosť úteku svätej rodiny do Egypta sa už zrejme nebude dať dokázať. Evanjelistovi však ide o niečo viac, ako o históriu. Chce poukázať na súvislosť, že počnúc Abrahámom, Jakubom, Jozefom až po veľkého Mojžiša, mnohé dôležité postavy Starého zákona zostúpili do Egypta. Tak nám evanjelista Matúš hneď na začiatku ponúka kľúč na interpretáciu svojho evanjelia: osobu a poslanie Mojžiša, ktorý zostúpil do Egypta a zostúpi doň i najväčší prorok všetkých čias, sám Ježiš.

Čítať ďalej...

rok bozieho slova logoJn 1, 1 – 18

Všetci vieme, že evanjelista Lukáš umiestnil Ježišovo narodenie do maštale. Možno sme si všimli aj to, že u Matúša mu králi prinášajú dary do domu. A vyzerá to tak, že Ján jeho príchod umiestnil do stanu?! Z jeho Prológu sa totiž denne modlíme, že Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. No a grécka pôvodina doslovne hovorí, že stanovalo medzi nami, narážajúc tak na Stánok zjavenia či Stánok stretávania Izraelského ľudu na púšti. Alebo aj na archu vo Svätyni Jeruzalemského chrámu či na večnú Múdrosť, ktorá prebýva a zapúšťa korene vo svojom ľude (Sir 24,13). No v Knihe Zjavenia akoby už Ján mal víziu aj našich Bohostánkov i v tých najskromnejších kaplnkách (Zjv 21,3). Skrátka náš Boh dodnes miluje chudobu a vyberá si provizórium. Preto musíme riadne bedliť, aby sa nevyzul a ticho neodišiel radšej stanovať – hoc aj bez nás – pod najbližší most či do tábora utečencov. Aby sme ho ako jeho vlastní a ako toho, ktorého nikto nikdy nevidel neobišli a prijali (Jn 1, 11.18).

Čítať ďalej...

Najčítanejšie

Otvára sa kurz Škola ...

Oravské centrum mládeže v Trstenej v spolupráci s ...

Na Slovensko pricestuje ...

V dňoch 11.-16. apríla 2013 sa uskutoční ...

Letná škola jazykov ...

Katedra histórie a biblických vied Teologickej ...

Zo Školy Biblie ...

Pilotný ročník Školy Biblie dospel do posledného ...

Počítadlo prístupov

561368
DnesDnes178
VčeraVčera382
Tento týždeňTento týždeň2219
Tento MesiacTento Mesiac6708
SpoluSpolu561368

Koľko nás je online 

Práve tu je 21 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top