Vytlačiť

rok bozieho slova logo

 1. Čítanie Svätého písma na pokračovanie v rodinách.
 2. Praktické prednášky o Svätom písme vo farnostiach (s pomocou pozvaných prednášateľov).
 3. Odporúčame zakladanie biblických krúžkov vo farnostiach, školách, internátoch... Konkrétne materiály pre biblické krúžky a pre homílie:
  1. formálne: Trstenský F.: Rozprávaj mi o Biblii (praktický úvod k čítaniu Písma); Tyrol, A.: Lectio divina (praktický návod k meditácii Písma formou lectio divina)
  2. obsahové: KBD bude počas celého Roka Božieho slova v týždennom predstihu na web-stránke (www.kbd.sk) uverejňovať jednoduché analýzy nedeľných textov.
 4. Okrem uvedených línií sa odporúčajú aj iné formy prežívania Roka Božieho slova, a to podľa schopností, nápadov, potrieb jednotlivcov i spoločenstiev:
  • dôvody a dejiny vzniku KBF, životopis sv. Hieronyma,
  • projekt Noc Biblie; kontinuálne čítanie Svätého písma,
  • súťaže, nástenky, bibliodráma, umelecké aktivity,
  • filmy, divadlá, púte a pod.
  • dôležitou súčasťou prežívania Roka Božieho slova sú stretnutia pri čítaní Písma na školách.
 5. Svätý Otec František vyhlásil celocirkevné slávenie Nedele Božieho slova, každoročne na 3. cezročnú nedeľu. Členovia KBD pripravia k tomuto sláveniu materiály a v primeranom čase ich poskytnú všetkým biskupským úradom.

KBD so sídlom na KU Ružomberok ponúka biblickú literatúru najrôznejšieho zamerania.
Web: www.kbd.sk
Mail: katolickebiblickedielo()gmail.com

Ružomberok, 23. novembra 2019
Pripravili členovia Rady KBD v Ružomberku